euroregionAktuální informace z Euroregionu Nisa www.ern.cz
Veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2011

04.03.2011 [převzato z www.kraj-lbc.cz]

Již 11. ročník veletrhu cestovního ruchu EUROREGION TOUR 2011, který se uskuteční v Eurocentru Jablonec nad Nisou ve dnech 10. – 12. 3. 2011, zahájí v 9 hodin náměstkyně hejtmana LK Lidie Vajnerová.

„Tématem letošního ročníku, který připravil Liberecký kraj ve spolupráci s Eurocentrem v Jablonci


EUREX – zasedání pracovní skupiny Čistá Nisa
04.03.2011 [E.Hamplová]

Dne 3. března 2011 se konalo v Liberci v prostorách Euroregionu Nisa první zasedání pracovní skupiny Čistá Nisa v tomto roce. Přesto, že na programu bylo zhodnocení konference Čistá Nisa, konané 22.-23. září 2010 v Oybinu a návrh činnosti pro rok 2011, pracovní skupina Čistá Nisa, která se sešla v takřka úplném obsazení, předřadila těmto bodům informování o katastrofických povodních ze srpna 2010 a…


Mezinárodní lyžařský přejezd do Jakuszyce
02.03.2011 [převzato z www.kraj-lbc.cz]

První Mezinárodní lyžařský přejezd do Jakuszyce startuje v Harrachově v neděli 13. března 2011. Mezinárodní veřejný lyžařský přejezd po trati Harrachov – Orle – Jakuszyce startuje v neděli 13 března mezi 10 a 11 hodinou na stadionu SJP Harrachov. Akci organizuje jako premiéru Klasický areál Harrachov (KAH), o.p.s., jehož spoluvlastníkem je Liberecký kraj.

„Na trase dlouhé 12 kilometrů máme připraveno občerstvení v Orle a v cí…


Plánované akce Euroregionu Nisa
28.02.2011 [J.Zámečník]

16.3.2011 – porada presidia ERN k tématu ESUS, Görlitz
15.duben 2011, v 8 hod. – Rada ERN
15. duben 2011 v 10 hod – Valná hromada členů ERN, volba předsedy a členů Rady ERN na období 2011-2013
25.5.2011 – presidium ERN, Polsko
červen 2011 – jednání Rady české části ERN
21.9.2011 – presidium ERN, Görlitz
13.10. 2011 – Fórum bezpečnosti ERN (FORBES), německá část ERN
listopad 2011 – jednání Rady české č&aacut…


Plánované jednání EUREX
28.02.2011 [J.Zámečník]

Datum

EUREX

Místo jednání

25.8.2011

Statistika

Kamenz

14.04.2011

Lesy

Jelení Hora

24.03.2011

Silnice

Zittau

23.03.2011

Statistika

Jelení Hora

21.03.2011

Školství

ERN Zittau

08.03.2011</…< td>


Limity pro dovoz – nákupní turistiku
28.02.2011 [www.celnisprava.cz]

Často se zapomíná, že i přes vtup ČR do EU stále zůstavají platné určité limity pro převoz zboží např. z Polska či Sasko do ČR. Z internetových stránek Celní správy ČR citujeme:
Fyzická osoba, která dopravuje vybrané výrobky podléhající spotřebním daním pro osobní spotřebu (ne pro účely podnikání) z členských zemí EU, dopravuje tyto vybrané výrobky osvobozen&…


KONVENTA 2011 – šance pro české firmy
28.02.2011 [J.Zámečník]

V Löbau se ve dnech 30.4. až 01.05.2011 koná výstavní veletrh KONVENTA 2011. Pro české zájemce o vystavování existuje mimořádná nabídka prostřednictvím OKH Liberec slevy vevýši 50% na výstavní plochu a stánek. Pro zájemce např. stánek 3x2m stojí po slevě cca 2.500 Kč. Z&aacut…


Rokytnická zima aneb u nás jsou pašeráci doma
24.02.2011 [E.Hamplová]

Rokytnice nad Jizerou , centrum zimních sportů v Jizerských horách, prozíravě nespoléhá na vrtkavé zimní počasí a neriskuje odliv lyžařů v případě, kdy se na sjezdovkách nedostává sněhu.
Radnice každoročně připravuje v adventním období „ Vánoční trhy” a později „Pa…


Gmina Zgorzelec hledá partnera pro projekt
24.02.2011 [J.Zámečník]

Gmina Zgorzelec (okres Zhořelec venkov) hledá partnera pro velký projekt do česko-polského programu přeshraniční spolupráce. Konkrétně na polské straně v obci w Ręczyn je zájem postavit malou budovu se společenskou místností.
Gmina Zgorzelec hledá na české straně partnerskou obec, která by měla rovněž zájem vybudovat nebo rekonstuovat nějaký malý objekt/budovu/místnosti za účelem vybudování společenských pros…


Výzva k podání nabídky
21.02.2011 [J.Zámečník]

Název veřejné zakázky: Dodávka náslěnné mapy Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa”
Způsob zadání: veřejná zakázka malého rozsahu
Termín pro podání nabídek: 03.03.2011 do 13:00 hod.
Místo podání nabídek: Euroregion Nisa, 1. máje 858/26, 460 07 Liberec III
Zadávací dokumentace k vyzvednutí u níže uvedené kontaktní osoby
Kontaktní osoba: Ing. Jar…

Společná historie spojuje Euroregion Nisa
21.02.2011 [L.Havlová]

V Hrádku nad Nisou se dne 18.2.2011 konalo pracovní setkání českých a německých účastníků pracovní skupiny „muzea“ v rámci projektu „Spolupráce českých a německých muzeí“. Akce se konala v multifunkčním centru v rekonstruovaném hrázděném domě č.p.71 na Horním náměstí. Přibližně třicítku zúčastněnýc…


EUREX Silniční doprava v Jelení Hoře
18.02.2011 [J.Zámečník]

Dne 1.2.2011 se v Jelení Horše konalo jednání pracovní skupiny “Silniční komunikace”
Jednání řídil – Maciej Gałęski
1.Přítomné přivítal jeleniogórský místostarosta Zbigniew Jakiel, který je zároveň předsedou pracovní skupiny na polské straně.
2.Maciej Gałęski předložil seznam priorit týkajících se silnic na polské straně ERN. Po diskusi byl přijat následujíc&ia…


EUREX Lesy v Löbau
18.02.2011 [J.Zámečník]

Jednání pracovní skupiny EUREX Lesy se konalo ve čtvrtek 10. února 2011 v Löbau. Odborníci se zabývali aktuálními zprávami k odstraňování povodňových škod v lesích
Česká republika
– Celkové škody v Libereckém kraji jsou ve výši cca 8 mld. Kč. Obcím a po-škozeným soukromým osobám byla poskytnuta okamžitá pomoc. Stávající dotační programy …


Program jednání Valné hromady ERN
18.02.2011 [J.Zámečník]

Předběžná pozvánka na zasedání Valné hromady členů Euroregionu Nisa
konající se
v pátek 15. dubna 2011
od 10.00 hodin v hlavní budově Libereckého kraje
3.patro, místnost č.326
U jezu 2, Liberec

Program jednání:

BOD 1 Přivítání a zahájení zasedání Valné hromady ERN
BOD 2 Volba návrhové a volební komise
BOD 3 Zpráva o činnosti ERN a hospodařen&ia…


Logo 20 let Euroregionu Nisa
18.02.2011 [Tomáš Vacek]

 

Pin It on Pinterest