FRÝDLAradniceNT – Ve stroji věžních hodin na frýdlantské radnici bylo třeba vyměnit dvě porouchané části, pak už jen stačilo mechanismus seřídit, a je to!  Hodiny od pátka 4. března od odpoledne zase fungují.  Zdroj: http/:www.mesto-frydlant.cz/

Pin It on Pinterest