plakat_a2_benefice_saldovo_final_tiskJEDEN SVĚT V DIVADLE 13. březen 2011 od 17.00 hod. Divadlo F. X. Šaldy

Občanské sdružení S(C)HODY pořádá dne 13. března 2011 svůj již druhý  benefiční večer tentokrát konaný pod záštitou herce Ladislava Duška. Akce se uskuteční  v rámci doprovodného programu festivalu o lidských právech JEDEN SVĚT v Liberci. Výtěžek z benefice bude věnován na soustředění divadelního spolku v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích a organizaci Hospicová péče sv. Zdislavy na nákup kompenzačních pomůcek pro domácí hospicovou péči. Výtěžek z akce bude zdvojnásoben Nadací divoké husy.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ S(C)HODY a projekt Létající divadlo na kolečkách

V říjnu tohoto roku oslavil divadelní soubor první  čtyři roky činnosti. V průběhu těchto let byly uvedeny na divadelních scénách dvě hry – Výlet a Namaluj mi beránka a další  veřejná vystoupení v rámci festivalů Jeden svět, Mezi ploty, World Fest, Rozmanitosti a Dialog Kultur. Souboru byla udělena  hlavní cena Modrého slona v oblasti divadelní tvorby, v roce 2009 byl soubor jmenován na Cenu Mosty 2009 Národní rady zdravotně postižených České republiky v kategorii nestátní subjekt.

Motto divadelního souboru říká: „Jsme takoví jací jsme v našich hrách, nehrajeme si na dokonalost, pouze se snažíme ukázat, jak vidíme svět a co o něm víme“. V duchu tohoto motta se odehrávají divadelní zkoušky a vznikají jednotlivá představení. Snažíme se pouze o reflexi toho, jak vidíme svět. Snažíme se v něm inspirovat, snažíme se o to, abychom inspirovali.

 

Občanské sdružení S(C)HODY vzniklo v roce 2004 z iniciativy třech dobrovolnic pracujících s dětmi a mladými dospělými s kombinovaným postižením, jež po dobu jednoho roku nezávazně organizovaly a uskutečňovaly víkendové a jiné jednorázové akce.  V současné době se organizace věnuje pilotnímu projektu Létající divadlo na kolečkách, který byl započat v roce 2006. Projekt divadla přinesl v uplynulých třech letech  informovanost široké veřejnosti o činnosti, možnostech a nadání lidí s postižením v oblasti divadelní tvorby. Poukázal na skutečnost, že dramatická činnost je  významným činitelem v rozvoji  osobnosti a sociálních vazeb cílové skupiny.

V únoru 2011 natočila česká televize dokument o projektu do pořadu Klíč. Vysílat jej bude dne 15. března 2011, tedy dva dny po uvedení představení v divadle F. X. Šaldy.

PROGRAM BENEFIČNÍHO VEČERA

Aries – bubenické přivítání ve foyer divadla
Prodej výrobků chráněných dílen Tulipan o.s. a Domov Harcov

17.00-17.45 hod. – divadelní představení Namaluj mi beránka

17.45-18.15 hod. – vernisáž výstavy – Goblény Domov Harcov, Obrazy ÚSP
Raspenava, prodej výrobků chráněných dílen Tulipan o.s. a Domov Harcov

18.15-19.00 hod. – hosté Jarret – koncert

Předprodej vstupenek v Divadle F. X. Šaldy,  nebo v Městském informační centru od 1. března. Cena vstupenky 150 Kč a 300 Kč.

Přispět k benefiční akci lze také formou DMS. Nadace Divoké husy vyhlásila ve prospěch projektu Létající divadlo na kolečkách veřejnou sbírku. Příspěvky budou shromažďovány na čísle účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 335 nebo zasláním SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Divoké husy obdrží 27 Kč.Ve dnech 19.2. – 4. 3. 2011 byla veřejná sbírka Nadací Divoké husy propagována na Českém rozhlase 2 – stanice Praha, Radiu Proglas.

Akce byla podpořena kulturním fondem Statutárního města Liberec.

TISKOVÁ KONFERENCE SE USKUTEČNÍ DNE 13. BŘEZNA V 15.30 HOD. VE FOYER DIVADLA F. X. ŠALDY.

www.letajicidivadlonakoleckach.cz

Šárka Nemešová – koordinátor projektu, předsedkyně sdružení

Občanské sdružení S(C)HODY, Charbinská 179, 460 08  Liberec 8
gsm: +420 604 208 806, e-mail: divadlo@letajicidivadlonakoleckach.cz
e-mail: sarka.nemesova@schody-lbc.net
www.letajicidivadlonakoleckach.cz
IČ: 266 72 952, bankovní spojení: 71917/5500

Pin It on Pinterest