bily_potok_lb_cz_coaBÍLÝ POTOK – Pozvánka na  1.  zasedání zastupitelstva obce, které se koná dne 14. března 2011 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu v Bílém Potoce od 17.00 hodin.

Program:

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu a navrhovatelů usnesení
  3. Kontrola usnesení
  4. Rozpočet pro rok 2011
  5. Prodeje pozemků, nákupy pozemků od PF, darovací smlouva
  6. Různé – informace starosty
  7. Odpovědi na připomínky z minulé veřejné schůze
  8. Diskuse
  9. Usnesení a závěr

Srdečně zve
Vladimír Hanzl –  starosta obce

Pin It on Pinterest