scitani-lidu-domu-a-bytu-2011-logo_z-scitani-czInformace k provedení sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Dovolte , abychom Vám tímto sdělili pár základních informací, které se týkají nadcházejícího sčítání lidí, domů a bytů 2011. Sčítání upravuje zákon č.296/2009 Sb., o SLDB 2011 a koná se jednotně ve všech členských státech EU. Veškeré informace jsou zveřejněny na internetových stránkách www.scitani.cz a veřejnost se může také informovat i na bezplatné telefonní lince č.800 87 97 02. Na úřední desce MěÚ jsou uvedeny údaje k osobě sčítacího komisaře tak, aby si mohl každý občan ověřit, že osoba, která se představuje jako komisař, je skutečně osobou, která je provedením sčítání v příslušném sčítacím obvodu pověřena. Poprvé je možnost vyplnit sčítací formuláře v elektronické podobě, podrobné informace jsou uvedeny na vydaných letácích k SLBD a na internetových stránkách www.scitani.cz, formuláře jsou dostupné i z adres ČSÚ www.czso.cz, k této formě sčítání je možno využít internetové připojení v městské knihovně. Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem, odmítnutí sdělení zákonem stanovených údajů, popřípadě uvedení úmyslných nepravdivých údajů může být sankciováno pokutou do 10.000,-Kč. ZDROJ: http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest