fdl_masopustFRÝDLANT – Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Frýdlant, pracoviště MŠ Jiráskova ul. pořádají Masopustní rej 9. 3. 2011 od 10 hod. na náměstí T. G. Masaryka ve Frýdlantě. Předchází mu průvod z Husovy ul. ZDROJ: http://www.mesto-frydlant.cz/redakce/index.php?akc=17835&subakce=akce&zca=detajl&xuser=&lanG=cs

Pin It on Pinterest