zpravodajFRÝDLANT – Frýdlantský zpravodaj. Na webu http://www.mesto-frydlant.cz/ se Frýdlantský zpravodaj objeví vždy s měsíčním zpožděním oproti tištěné podobě. Garantem tohoto městského periodika je 1. místostarosta Jaroslav Vančura. ZDROJ: http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/frydlantsky-zpravodaj/

Pin It on Pinterest