diteMáte doma dítě, které nemá školní výsledky takové, jak by mohlo mít? Třeba má poruchu učení. Nebo chování. Nevzdávejte to! Mnohé se dá napravit. Přijďte na besedu s odborníky. ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant si vás dovoluje pozvat na besedu:Dítě se specifickými poruchami učení a chování doma i ve škole. Datum a čas konání : Středa  23. března 2011 od 17.00 do 17.45 hodin.Místo konání : Pracoviště ZŠ Husova, Frýdlant. Přednášející: Mgr. Lucie Zralá (výchovný poradce) a Mgr. Martina Holická (školní speciální pedagog)

Co všechno se na besedě dozvíte:

  • Co jsou to specifické poruchy učení a chování – jejich nejznámější příznaky a projevy
  • Co nám říká zpráva z poradny
  • Co je to individuální vzdělávací plán a jeho smysl pro školu i rodiče
  • Jaké jsou možnosti přístupu k dítěti ve škole i doma
  • Jak tyto přístupy mohou ovlivnit život dítěte a celé rodiny v budoucnosti

Těšíme se na vaši účast.

Za poradenské pracoviště zpracovala M. Holická

Zdroj :  http://www.mesto-frydlant.cz/

Pin It on Pinterest