plusHEJNICE – V souvislosti s možností vyplňovat sčítací archy Sčítání lidí, domů a bytů 2011 v elektronické podobě přes internet, se mimořádně otevírá městská knihovna. Konkrétně se jedná o víkendy 26. a 27. března, 2. a 3. dubna, 9. a 10. dubna 2011. Vždy v době od 09.00 hod. do 11.00 hod. Občané budou moci využít bezplatného přístupu na internet a vyplnit sčítací archy. Zdroj : http://www.mestohejnice.cz/

Pin It on Pinterest