ern-logoLIBEREC – Pozvánka na zasedání Valné hromady členů Euroregionu Nisa konající se v pátek 15. dubna 2011 od 10.00 hodin v hlavní budově Libereckého kraje, 3.patro, místnost č.326
U jezu 2, Liberec

Program jednání: BOD 1 Přivítání a zahájení zasedání Valné hromady ERN
BOD 2 Volba návrhové a volební komise
BOD 3 Zpráva o činnosti ERN a hospodaření ERN v roc…

Pin It on Pinterest