fbpx

habartice-1HABARTICE – Obec Habartice vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) školy Základní školy a Mateřské školy Habartice okres Liberec , příspěvková organizace. Obec Habartice na základě usnesení ZO č. 26/04/2011/ ze dne 21. 4. 2011, v souladu ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a ustanovením § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele (ředitelky) Základní školy a Mateřské školy Habartice okres Liberec , příspěvková organizace.

Požadavky:
– předpoklady pro výkon funkce ředitele školy podle § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, pro příslušný
druh školy
– znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– organizační a řídící schopnosti

Náležitosti přihlášky:
– ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně vysvědčení o státní
závěrečné zkoušce)
– doklad o průběhu všech zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem
– strukturovaný životopis
– koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 2 stran strojopisu
– lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání funkce ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
– výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
– čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

Termín podání přihlášek: do 24. května 2011 do 14,00 hod.
Přihlášky zasílejte doporučeně nebo předejte osobně na adresu:
Obecní úřad Habartice , 463 73 Habartice 191
v zalepené obálce na podatelnu.

Na obálce uveďte „KONKURZ ZŠ – NEOTVÍRAT“.

Zájemci budou k přímé účasti na výběrovém řízení vyzváni písemně , nejméně 10 dní před konáním .

František Kryšpín ,starosta obce

Zdroj : http://www.obechabartice.cz/

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close