hhhhHEJNICE –  Městský úřad Hejnice oznamuje, že v budově MěÚ Hejnice, v zasedací místnosti bude v období od 20. dubna do 4. května vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený novým mapováním na digitální katastrální mapu k. ú. Hejnice.
Ve dnech 2. 5. 2011 a 4. 5. 2011 bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu.

Zdroj : http://www.mestohejnice.cz/

Pin It on Pinterest