betlemFRÝDLANT – Více jak rok trvající rekonstrukce navrátila Frýdlantskému betlému jeho původní krásu. Je vskutku co obdivovat, neboť ukončená rekonstrukce se stala ukázkovou obnovou objektu tohoto typu.Koncem července 2010 byly dokončeny rozsáhlé stavební práce na statickém zajištění a obnově objektu. Práce byly započaty v květnu 2009 a s malou přestávkou během zimních měsíců trvaly až do léta 2010.

Rekonstrukce navrátila objektu jeho samonosnou funkci, hrázděné patro objektu opětovně vynáší podstávková konstrukce. Statikem navržená táhla a železné výztuhy nahradila původní trámová konstrukce, která byla v několika místech nahrazena nově vyvázanou konstrukcí (v místech původní odstraněné konstrukce byla vytvořena replika). Část trámů roubené světnice byla nahrazena trámy novými, neboť jejich poškození dřevokazným hmyzem a houbou bylo velmi rozsáhlé. Každý trám, každá část dřevěného skeletu prošla pečlivýma rukama tesařů, kteří nahrazovali pouze poškozené části. A že bylo co nahrazovat. Prolomenou pozednici, části sloupků hrázdění, výztuh, zhlaví stropních trámů, konce krokví, atd. Tesařské řemeslo se zde činilo. A nejenom toto řemeslo. Zedníci museli provést nové založení základových pasů po obvodě celého objektu, přezdění puklé a vyvalené čedičové stěny, opravu klenby komínového tělesa, omítnout veškeré stěny, atd. Šikovných rukou bylo také třeba při opětovném provedení vymazávky na hrázděných stěnách.

Aby byl i vnitřek objektu co nejautentičtější, byla ve světnici položena ručně dělaná pálená historická dlažba, očištěné trámy byly napuštěny fermeží a dřevěný stropní záklop byl celý repasován. Okénka světnice taktéž prošla složitou cestou repasování.

Pro dosažení vhodných klimatických podmínek v místnosti, hlavně s ohledem na budoucí umístění a provoz mechanického betlému, byly zvoleny drobné podpůrné stavební zásahy (vložení větracích otvorů s mřížkami pod okny, opětovné zprovoznění větracího otvoru na komínu ve světnici).

Samotný mechanický betlém v současnosti prochází velmi rozsáhlým restaurátorským zásahem a práce na něm budou dokončeny až v roce 2012.

Rekonstrukce objektu se stala dle vyjádření Národního památkového ústavu ukázkovou obnovou a vzorově provedenou rekonstrukcí objektu tohoto typu.

Zdroj : http://www.mesto-frydlant.cz/

Pin It on Pinterest