pesanekFRÝDLANT – Stalo se již tradicí, že myslivci Frýdlantska pořádají v jarních měsících ve spolupráci s Městským muzeem Frýdlant a OMS Liberec svou výstavu. Ta letošní se bude konat přímo v muzeu ve 2. patře radnice.Bude zahájena velmi efektně – příjezdem sokolníků na koních v pátek 3. června 2011 v 17 hodin na náměstí před frýdlantskou radnici.Na výstavě budou k vidění především ornitologické exponáty, hlavně vycpaniny ptáků, dále exponáty k poznávání obojživelníků a též předměty, vztahující se k myslivosti, např. sbírka nábojů do loveckých zbraní.

Výstava bude doplněna přednáškami pro školní mládež, ale přijít mohou i další zájemci. Jedna z přednášek bude věnována ornitologii, druhá obojživelníkům, další myslivosti, dendrologii a loveckému střelectví a poslední kynologii, na které budou předvedeni živí zástupci loveckých plemen psů.

Výstava bude otevřena od úterý do neděle od 9 do 15 hod. a potrvá do konce června.

Zdroj : http://www.mesto-frydlant.cz/

Pin It on Pinterest