mit-kam-slozit-hlavuFRÝDLANT –  Potřebují obyvatelé Frýdlantského výběžku levné ubytování či bydlení? Ano? Vyplňte prosím anketu ( http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto-frydlant/komunitni-planovani/aktuality/mit-kam-slozit-hlavu.html ) a přispějte tak k přesnějšímu zmapování situace! Jedenáct obcí Frýdlantského výběžku komunitě plánuje své sociální služby. Odborná pracovní skupina, která se zabývá osobami ohroženými sociálním vyloučením, navrhla, aby se ve Frýdlantském výběžku kvalitně zpracoval průzkum potřebnosti levného ubytování či bydlení.  Průzkum od června do července 2011 právě probíhá a to hned několika směry. Jedny dotazníky jsou vyplňovány terénními pracovníky ze zkušenosti přímo s klienty, další informace jsou zjišťovány od samospráv, jiné od profesí, které s potencionálními klienty přicházejí do styku, a zajímavá možnost zjištění přístupu a nálad veřejnosti je poskytnuta na webových stránkách města Frýdlant www.mesto-frydlant.cz Do této ankety se může zapojit každý, kdo ve Frýdlantském výběžku bydlí nebo pracuje a kdo zná místní poměry.

Výsledky šetření budou zpracovány a v říjnu 2011 předloženy samosprávám obcí s návrhem řešení. S těmito výsledky bude samozřejmě seznámena i veřejnost.

Zdroj : http://www.mesto-frydlant.cz/

Pin It on Pinterest