vlakHEJNICE –  I v letošním roce se můžete na Hejnické slavnosti dopravit zvláštním vlakem, vedeným malou tendrovou parní lokomotivou řady 310.0, typickým strojem českých lokálek. Po dvou letech tak opět bude Hejnicemi a okolím znít klasické pískání parní píšťaly. Frýdlantský spolek FOD bude zajišťovat tuto alternativu dopravy na naši slávu. Jízdní řády najdete na  http://www.hermanicka.wz.cz/html/akce/20110702.html nebo na místě v infostánku.

Zdroj : http://www.mestohejnice.cz/

Pin It on Pinterest