popelnice_0FRÝDLANT – Město Frýdlant již delší dobu řeší neuspokojivou situaci v platbách za svoz komunálních odpadů a odbor majetkosprávní dostal za úkol navrhnout opatření ke zlepšení situace. Opatření byla projednána a odsouhlasena radou města. Tímto chceme informovat občany Frýdlantu, k jakým změnám bude docházet od 1. října 2011.

1. V první etapě dojde k revizi počtu nádob na tříděný odpad a jejich počet bude v některých lokalitách navýšen
popř. bude navýšena četnost svozu ze 14-ti denního na týdenní, a to především u sídlišť. Dále bude zřízeno nové sběrné hnízdo na tříděný odpad v ulici Holečkova a v ul. Jiráskova u „ Jatka Prošek“. Fungující sběrná místa jsou již
v těchto lokalitách: Údolí „u školy“, u Domu dětí a mládeže, u Domu s pečovatelskou službou, ulice Železná u firmy
ATIZ, ulice Mezibranská – park, lokalita Větrov za železničním přejezdem a u hřbitova.

2. V druhé etapě bude realizován nový systém v přidělování počtu nádob

– přidělování počtu nádob bylo stanoveno v souladu s vybíranými místními poplatky za svoz komunálních odpadů

– poplatníkům, kteří budou mít zájem o navýšení počtu nádob nebo zvýšení četnosti svozu, bude toto umožněno na základě jejich žádosti na odboru majetkosprávním, ovšem za finanční úhradu

– upozorňujeme, že v případech, kdy poplatníci dluží na platbách za svoz komunálního odpadu, nemusí být přidělen plný počet nádob dle tabulky.

Těmito opatřeními chce Město Frýdlant alespoň částečně snížit deficit ve financování svozu komunálních odpadů. U nemalé části občanů dojde k redukci počtu nádob nebo v četnosti svozu. V případě, že by se potýkali s problémem „kam s odpady“ budou moci využít nádob na tříděný odpad a sběrný dvůr v ulici Raisova v areálu firmy ASA, kde mohou občané Frýdlantu odkládat v určených provozních hodinách odpad zdarma. Doufáme, že se zlepší situace
v třídění odpadů a nebudeme se potýkat se stížnostmi na nedostatek přidělených nádob. Děkujeme všem občanům za pochopení nelehké situace.

Zdroj : http://www.mesto-frydlant.cz/

Pin It on Pinterest