hasiciHEJNICE – Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) je v současné době jediná překážka k dodání nové hasičské cisterny pro JSDH Hejnice. Město Hejnice vyčlenilo v letošním rozpočtu nemalou částku na nákup nové cisternové stříkačky pro naše hasiče, přičemž chtělo použít dva finanční dary od sponzorů, kteří nám tak chtěli pomoci po loňských záplavách. Jeden zhrzený dodavatel však napadl zadání výběrového řízení a podal anonymní návrh na prošetření na ÚOHS. Ten zatím reaguje rozpačitou rychlostí, kdy po čtyřech měsících od přijetí návrhu není schopný ani sdělit, kdo konkrétně náš anonym prošetřuje. Nezbývá nám než doufat, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže z Brna své konečné rozhodnutí sdělí dříve, než nás postihne další katastrofa v podobě požáru či vody a naši hasiči tak budou bez potřebné techniky.

Zdroj : http://www.mestohejnice.cz/

Pin It on Pinterest