ern-logoEUROREGION NISA – Muzeum města Mimoně má od pátku otevřenou výstavu pod názvem Fenomen Ploučnice. Výstava na řadě panelů dokumentuje proces regulace řeky i ukázky z povodní z dávné minulosti. jsou tu obrázky a mapy z 19. a 20. století. Ač vznikla v České Lípě, ukazuje i zajímavá místa z Mimoně a dalších míst podél toku. Je to i unikátní dokument, který by zasloužil trvalé přenesení na stránky knih a jiných nosičů. V té samé době se v tisku mihla i informace z Děčína. Město zahajuje práce na výstavbě cyklostezky podél řeky Ploučnice. Projekt cyklostezky má přidělené číslo ER-7 a je vybrán k dotacím i z přeshraničních fondů Cíl-3 Euroregionu Nisa. Právě o tyto zdroje nyní usiluje město Mimoň a okolní obce. Je velká naděje, že se stavební práce na cyklostezke rychle rozeběhnou i na území libereckého kraje. Pro celé území řeky dlouhé 100 km by to byl mimořádný přínos a první velký areál nemotorové dopravy zde na severu.

Pin It on Pinterest