hejnice-vodaHEJNICE – Intenzivní noční bouřka spojená s nekonečnými přívaly deště měla na svědomí opět škody na majetku v Hejnicích. Došlo k vyplavení autokempu, kdy potok přivádějící vodu ke koupališti nestačil svojí kapacitou a došlo k jeho vylití do prostoru kempu. Z luk pod Ferdinandovem stékalo takové množství vody, že to nepobírala dešťová kanalizace a před restaurací Kongo po jejím ucpání šla všechna voda po silnici a zničila cestu podél řeky na Skalní město. A v lokalitě Lázeňské ulice opět vyplavila sklepy a zahrady v úseku havárie dešťové komunikace. V areálu lesnické školy se cesta změnila na koryto potoka, kdy se po ní hnala voda z okolních luk a strání.

Zdroj : http://www.mestohejnice.cz/

Pin It on Pinterest