Frýdlant Frýdlantsko Singltrek Jizerské Libverda Hejnice Raspenava FrýdlantskýCiS SYSTEM s.r.o. – NEW YORK – NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM –   Světové policejní a hasičské hry 2011 – New York, USA – Ve dnech 26. 8.-5. 9. 2011 se tým vybraných českých hasičů – sportovců účastnil prestižní Mezinárodní soutěže oficiálně pojmenované World Police Fire Games. Mezi účastníky byl i Jan Semerádt z Frýdlantu podporovaný firmou CiS SYSTEMS s.r.o. z Nového města p.S.

Světové hry jsou jakousi podobou olympijských her, kdy si na této akci své výkony změřilo přes 20.000 policistů a hasičů sportovců z 70 zemí světa v 69 různých disciplínách.

Letošní soutěž byla pořádána i pro uctění památky zasahujících složek při teroristickém útoku na Světové obchodní centrum 11. září 2001. Největší prestiži z těchto 69 disciplín se těší tzv. Ultimate Firefighter (neboli silový čtyřboj v hasičském oblečení – simulace zásahové činnosti) a výběh do výškové budovy v plné hasičské výbavě s aktivním dýchacím přístrojem.

Frýdlant Frýdlantsko Singltrek Jizerské Libverda Hejnice Raspenava Frýdlantský

„Celý průběh her zkomplikoval uragán IRENA, který z části zasáhl Manhattan. Po úvodním ceremoniálu byly hry na tři dny uzavřené a čekalo se na povolení od vedení města NY. Nakonec jsem se zúčastnil soutěže jednotlivců Ultimáte Firefighter, kde jsem se umístil na 11. místě

Soutěž Ultimate Firefighter se skládá ze čtyř částí, mezi kterými je přestávka.

První část je roztažení dvou 70-ti metrových požárních hadic, poté smotání  do kotouče a přemístěním za danou metu.

Druhá část spočívá v přenesení vysunovacího žebříku ke konstrukci (cca čtyř podlažní) jeho vysunutí, dále se musí uchopit a vynést požární hadice po schodišti této konstrukce, uložit na vyznačené místo a vytáhnout smotanou hadici pomocí lana nahoru do 4. patra. Poté se seběhne dolů a to po jednotlivém schodě. Na cisternové vozidlo se našroubuje proudnice (stříkačky), uchopí se zásahová sekera a ta se musí zatnout do špalku.

Třetí část začíná přemístěním břemene za pomocí palice v kolejnici trenažéru, pokračuje slalomem mezi kužely a transportem figuríny 85-90kg na vzdálenost 60m.

Čtvrtá část je opět u konstrukce – nejprve se uchopí hadice a vyběhne se do čtvrtého patra, seběhne se dolů a zde se uchopí motorová pila a opět se s ní vyběhne nahoru a na prázdno dolů. Vše je na čas. Měří se po došlap na poslední schod a je nutné dodržet seběhnutí po jednotlivém schodě. Za nedodržení se udělují trestné vteřiny.

Video pod odkazem http://www.pozary.cz/clanek/46377-jsme-v-usa-den-sesty-dalsi-medaile-a-zmatky/

Výběh do budovy WTC 7, který pro mne byl klíčovou disciplínou, byl posunut na den odletu zpět do ČR, tudíž jsme se ho také neúčastnili“, vysvětluje Jan Semerádt.

Jan Semerádt z Frýdlantu v Čechách, zaměstnání lezecký instruktor, strojník Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje stanice Liberec, člen JSDH Frýdlant, SDH Nové Město pod Smrkem, dobrovolný člen Horské služby Jizerské hory 

____________________________________________________________

World Police & Fire Games 2011 in New York, USA

 Vom 26. 8. – 5. 9. 2011 nahmen ausgewählte tschechische Feuerwehr-Sportler an dem internationalen Wettbewerb „World Police & Fire Games 2011“ in New York, USA teil. Unter den Teilnehmern befand sich auch der durch die Firma CiS SYSTEMS s.r.o. aus Nové Město p.S. unterstütze Feuerwehrmann Jan Semerádt aus Frydlant.

Diese Weltmeisterschaft kann man mit den Olympischen Spielen vergleichen, da hier über 20.000 Polizei- und Feuerwehr-Sportler aus 70 Ländern in 69 Disziplinen ihre Leistungen im Wettkampf zeigen. Dieses Jahr standen diese Spiele in Erinnerung an den zehnten Jahrestag des Terroranschlages auf das World Trade Center am 11.Septemebr 2001. Das höchste Prestige unter den 69 Disziplinen haben die „Ultimate Firefighter“ (Kraftvierkampf in voller Feuerwehrausrüstung – Einsatzsimulation) incl. Wolkenkratzeraufstieg in voller Ausrüstung und mit aktiver Atemanlage.

„Die Spiele wurden durch den Orkan „IRENA“ beeinträchtigt, der teilweise auch auf Manhattan übergegriffen hatte. Nach der Eröffnungszeremonie wurden die Spiele aus Sicherheitsgründen durch die Stadt New York unterbrochen und die Teilnehmer mussten 3 Tage auf den Start der Spiele warten.

Am Ende habe ich persönlich an Ultimate Firefighter als Einzelkämpfer teilgenommen“, erklärt Jan Semerádt.

Dieser Ultimate Firefighter Wettbewerb besteht aus vier Teilen mit Pausen dazwischen.

Erste Teil: hier soll man 2mal 70Meter Schlauch aufspannen, danach  einrollen und schnell zum Zielpunkt bringen.

Zweite Teil: Die Auszugleiter zu einem vierstöckigen Haus/Konstruktion tragen, hier die Leiter ausziehen und anlehnen, dazu mit dem Schlauch durch die Treppen in der Konstruktion in den 4.Stockwerk laufen und diesen auf den Zielpunkt legen. Dann einem weiteren Schlauch mit dem Seil über die Leiter nach oben ziehen. Wieder runter die Treppen laufen, wichtig ist alle Treppen auftreten. An dem Wagen die Feuerspritze einschrauben, die Axt ergreifen und ins Klotz einhauen.

Dritter Teil: Die Last mit der Hilfe der Keule in der Schiene verlegen, dann Slalom laufen und einer Figur, die 85-90Kg wiegt, an Länge von 60Meter transportieren.

Vierte Teil: ist wieder bei der Konstruktion, man soll Schlauch nehmen, nach oben laufen, da Schlauch legen, wieder unten laufen, hier Motorsäge nehmen wieder nach oben und unten ohne Werkzeug laufen.  Alles ist gemessen immer bis letzte Auftreten an letzte Treppe. Wenn jemand Fehler macht, dann bekommt man Strafsekunden.

Wie kann man auf dem Video sehen   http://www.pozary.cz/clanek/46377-jsme-v-usa-den-sesty-dalsi-medaile-a-zmatky/

Leider wurde wegen des Orkans der Aufstieg auf WTC 7, für mich die Hauptdisziplin, auf den Tag des Abfluges nach Tschechien verschoben und ich konnte zu meinem großen Bedauern nicht daran teilnehmen, dennoch ich habe den 11. Platzt belegt.

Jan Semerádt aus Frydlant ist professioneller Kletter-Instrukteur, Maschinist bei der Feuer-und Rettungswache in Liberec, Mitglied der Feuerwehr in Nove Mesto pod Smrkem, Bezirk Frydlant und freiwilliges Mitglied der Isergebirge-Bergrettung.