Starostové pro Liberecký kraj – LIBERECKÝ KRAJ – Tisková zpráva SLK: 24. 4. 2012 – Vedení kraje se bojí kontroly ze strany Starostů. Člen zastupitelstva Ing. Jiří Drda /SLK/ rezignoval k 1. 4. 2012 ze zdravotních důvodů na funkci předsedy a člena Kontrolního výboru ZLK. Pozice předsedy byla na základě politických dohod po volbách 2008 určena pro zástupce opozičních Starostů pro Liberecký kraj. Na základě té samé politické dohody byly obsazeny všechny pozice ve výborech krajského zastupitelstva včetně předsedů a jejich zástupců. Tuto politickou dohodu SLK vždy respektovalo a podporovalo při hlasování všechny návrhy zástupců ostatních politických subjektů: ČSSD, KSČM, SOS, ODS.

Dnes, na 4. Zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje v bodě č. 17 Změna ve výboru zastupitelstva kraje – odvolání, odstoupení a volba nového člena výboru zastupitelstva kraje, navrhl klub zastupitelů SLK dle dohod z roku 2008 do funkce předsedy Kontrolního výboru pana Bc. Martina Půtu /SLK/. V rozporu s výše uvedenou dohodou byl zastupitelkou Taťjanou Novákovou /KČSM/ navržen na předsedu Kontrolního výboru Ing. Ivo Palouš /zvolen do ZLK za ČSSD, nyní člen NSLEV 21./.

Žádný z navržených kandidátů předsedou Kontrolního výboru nakonec nebyl zvolen. Dle výkladu krajských právníků se Výbor scházet může, avšak nemůže přijímat žádná
usnesení. Nemůže z tohoto důvodu tedy vykonávat žádnou kontrolní činnost v oblasti hospodaření a administrativy Libereckého kraje.

Na protest proti porušení základní politické dohody opustil po tomto bodu klub SLK jednací sál. Zároveň bychom chtěli upozornit na etický rozměr problému, kdy dlouhodobě
nemocný Ing. Jiří Drda požádal Bc. Martina Půtu, aby funkci předsedy Kontrolního výboru do konce volebního období vykonával.

Za hlavní důvod nezvolení právě Martina Půty považujeme obavy koalice ČSSD a KSČM z možností intenzivní kontroly práce a rozhodování vedení kraje. I přes tento krok budeme pokračovat v kontrole při nakládání s veřejnými prostředky vedení kraje z pozice zastupitelů. Po krajských volbách v říjnu letošního roku navrhneme krajskému zastupitelstvu, aby zastoupení ve výborech zastupitelstva a ve funkcích předsedů výborů odpovídalo na základě poměrného principu výsledku voleb.

Klub zastupitelů SLK /Bc. Martin Půta, Marek Pieter, Mgr. Jaromír Dvořák, Vladimír Mastník, Mgr. Pavel Žur, Ing. Stanislava Silná, Mgr. Václav Horáček/

Martin Půta
Tel: +420 602 490 016

Starostové pro Liberecký kraj, Věřím starostům

Pin It on Pinterest