Starostové pro Liberecký kraj – Martin Půta (Starosta Hrádku nad Nisou / kandidát na hejtmana)  – Po přečtení příspěvku „Jsem pro férový volební boj, nikoli účelové lži“ od pana Zdeňka Bursy z 27.4. 2012 jsem rád, že se s panem radním Zdeňkem Bursou shodujeme alespoň  v něčem. Stejně jako on jsem pro férový volební boj. Ten vidím jako souboj názorů a návrhů jak problémy Libereckého kraje a jeho obyvatel řešit. Diskuse o názorech, jejich prezentování a hledání podpory k demokracii patří, stejně jako diskuse s oponenty a názorovými protivníky. Důležité je hledání kompromisů a hledání řešení s co největší podporou mezi zastupiteli. O diskusi a hledání kompromisů bohužel současné vedení kraje příliš nestojí.

Více článek pana radního Zdeňka Bursy hodnotit nehodlám, pokusy o osobní urážky v něm obsažené jistě laskavý čtenář zhodnotí sám. Rád bych na pravou míru uvedl použité skutečnosti a doplnilk je o svůj pohled na věc.

Potvrzuji, že jsme v loňském roce nehlasovali pro JUDr. Josefa Vondrušku (KSČM) do funkce člena Výboru kontrolního Zastupitelstva Libereckého kraj. V té době probíhal soudní proces ve věci údajnému bití politických vězňů v 80. letech, za jeho působení ve Věznici Minkovice. Proto nám nepřipadlo vhodné takového kandidáta v době soudního procesu podpořit. Protože respektujeme dohodu o obsazení pozic předsedů výborů a jejich členů, nenavrhovali jsme jiného kandidáta a neúčastnili se hlasování. Zároveň jsme nehlasovali pro nikoho jiného. Před jednáním zastupitelstva jsem od předsedů ostatních politických klubů nezaregistroval žádný problém s nominací SLK. Dlouhodobě zastáváme názor, že místa ve výborech by měla respektovat výsledek voleb a tento princip budeme prosazovat i po letošních krajských volbách.

Pro dotační program G99 (dělení krajského medvěda) jsme na jednání zastupitelstva 24.4.2012  nehlasovali stejně, jako v předchozích letech. Mezi podpořenými projekty je řada bohulibých a racionálních záměrů, které si podporu jistě zaslouží, v seznamu je bohužel řada žádostí, které jsou založeny jen na osobním zájmu jednotlivců. Dlouhodobě navrhujeme, aby program měl jasná a transparentní pravidla, která umožní posuzovat přínos jednotlivých projektů pro obyvatele kraje a vytvoří pro všechny zájemce stejnou startovní čáru. Pokud by měl někdo pochybnosti o tom jak dělení medvěda funguje,  doporučuji si pročíst zápis z jednání zastupitelstva Nového Boru ze dne 18.5. 2012, strana 19, kde se zastupitel ČSSD k postupu při dělení programu G99 jasně vyjadřuje: …..Mgr. Valdman: „Jako koaliční zastupitel jsem dostal k dispozici 500 tis. Kč a z těchto prostředků jsem věnoval TJ Jiskře 120 tis. Kč, fotbalistům na vrt 150 tis. Kč, dále dostali hasiči, lezci, důchodci a tělesně postižení. Jedná se o finanční prostředky, kterými disponuje Rada a Zastupitelstvo Libereckého kraje…“

zdroj: http://www.novy-bor.cz/cz/mesto-novy-bor/zastupitelstvo/usneseni-a-zapisy/

Starostové pro Liberecký kraj nejsou součástí vládní koalice, jsme ale strategickými partnery TOP09. Naším cílem je především posílení rozpočtů obcí a měst a změnu rozpočtového určení daní TOP09 v parlamentu prosazuje. Posílení příjmů a snížení diskriminace malých měst a vesnic při rozdělování daní, umožní nezávislost obcí na krajských medvědech a podobných dotačních titulech, které mají výrazně klientelistický charakter. Posílení možnosti místních samospráv plánovat investice a opravy majetku, bez nutnosti leštění klik na regionálních a centrálních úřadech, považujeme jako politické hnutí za zásadní protikorupční opatření.

Ze strany pana Bursy jsem vytrvale označován za populistu. Osobně bych si nedovolil nálepkovat jméno jakéhokoliv kolegy podobným označením, ale to je evidentně věcí vkusu každého z nás.

Přesto, pokud je panem radním Zdeňkem Bursou za populismus označováno požadování jasných a průhledných pravidel pro rozdělování peněz z krajského rozpočtu, přiznávám se: „Ano jsem populista…“

Pokud je za populismus označována snaha o úspory a hospodárné jednání vedení kraje, přiznávám se: „Ano jsem populista…“

Pokud je snaha Starostů pro Liberecký kraj zastavit přidělování peněz z krajského medvěda jen na základě dvojstránkové žádosti bez jasných kritérií a subjektům s nejasným pozadím. potom konstatuji: „Ano, jsme populisté….“

 

Martin Půta

předseda politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj
starosta Hrádku nad Nisou

Starostové pro Liberecký kraj, Věřím starostům

Pin It on Pinterest