PertolticePERTOLTICE – Co je nového kolem otevření pískovny v Dolních Pertolticích?
V této oblasti je přerušen proces povolování otevření dobývacího prostoru v plánované lokalitě. A to na dobu nezbytně nutnou ke zapracování připomínek do studie EIA, kterou požaduje doplnit – aktualizovat Báňský úřad v Liberci. Není nám známo ( a to ani po telefonickém rozhovoru s panem Šedou – žadatelem), termínování jednotlivých dalších kroků, či úkonů. Náš obecní úřad obdržel pouze informaci o pravděpodobném ukončení procesu povolování, a to v říjnu nebo listopadu tohoto roku. Opravdový výsledek bude však zcela záležet na četnosti podaných odvolání a podobně. Lhůta se pak může o dost prodloužit. V průběhu následujícího období.

Pin It on Pinterest