Frýdlant Frýdlantsko Singltrek Jizerské Libverda Hejnice Raspenava FrýdlantskýRASPENAVA – Zajímavý dotazník vypracovali žáci a učitelé ZŠ v Raspenavě.
V hodinách občanské výchovy proběhlo dotazníkové šetření zabývající se vztahem žáků běžných tříd ZŠ ke spolužákům ze tříd ZŠ Praktické a ZŠ Speciální a vnímání problematiky života s postižením obecně.
Z výsledků dotazníku vyplývá, že více než polovina žáků běžných tříd ZŠ vnímá sdílení školních prostor společně se spolužáky s postižením bez větších problémů, a že se za ně nestydí. Setkávání se s postiženými spolužáky ve škole není pro většinu žáků nepříjemné. Z průzkumu se ale také ukázalo, že velká většina žáků nezná žádné organizace pomáhající lidem se zdravotním postižením. Pouze čtvrtina z nich dokázala některou z organizací jmenovat. V návaznosti na tento údaj bylo zjištěno, že více než polovina „zdravých žáků“ by nebyla schopna pravidelně pomáhat osobám se zdravotním postižením. Z výzkumu se bohužel nedozvíme důvody, které by žákům v pomoci postiženým spoluobčanům bránily. Zajímavé odpovědi se objevily u otázky číslo 7 – více než 60% žáků by v případě života s postižením zvolilo sluchové postižení, zrakové a tělesné postižení by si „zvolilo“ shodně 18% žáků. Více než polovina dotázaných také někdy přemýšlela nad tím, jak by asi takový život s postižením vypadal.
Pokud se na výsledky dotazníku podíváme z pohledu školy, můžeme říci, že vzájemné soužití „zdravých“ a postižených žáků pod jednou střechou je samotnými dětmi vnímáno jako vcelku bezproblémové.
Z pohledu učitele bychom měli zapracovat na tom, abychom naše žáky naučili více spolupracovat, nabízet a přijímat pomoc. Posledně jmenované úkoly jsou „během na dlouhou trať“, ale naše škola má tu obrovskou výhodu, že těmto kompetencím můžeme naše „zdravé“ žáky naučit právě prostřednictvím kontaktu a soužitím se spolužáky se zdravotním postižením, kteří naši školu rovněž navštěvují.
Celý dotazník i jeho hodnocení k nahlédnutí zde: http://www.skolaraspenava.cz/dokument/map1.pdf

Pin It on Pinterest