PERTOLTICE – MUZEUM OBCE. Nejnovější akce muzea obce – ŠKOLNÍ KRONIKA 1945 – 1981.
Zahájení v Muzeu obce Pertoltice se koná dne 1. 6. 2012 – 10.00 hod až 11.00 hod. Od 2. 6. 2012 do 31. 8. 2012 máte možnost nahlédnout do zápisů v nalezené školní kronice, kde mimo školních záznamů jsou zachyceny i události v obci od války, až po rok 1968. Zápisy v kronice končí rokem 1981, kdy byla škola uzavřena. Přiloženy jsou též autentické fotografie!

Návštěvu nahlaste předem na telefon 721 901 658.

Zároveň žádáme všechny občany obce o to, aby pokud vlastní fotografie, či jiné materiály, které se vztahují k tématu historie naší obce, je poskytli ke zkopírování. Popřípadě je věnovali k založení do kroniky naší obce.

Paní Marie Srpová, kronikářka obce Pertoltice

Pin It on Pinterest