FrýdlantFRÝDLANT – Od ledna 2012 se nabírání žádostí a vydávání občanských průkazů děje pouze na obcích s rozšířenou působností velmi podobně jako už dříve nabírání žádostí o cestovní pas s biometrickými prvky. Za tři měsíce si to na MěÚ Frýdlant vyzkoušela tisícovka občanů a občánků. „Ano, občanský průkaz mohou mít od 1. ledna 2012 i děti! Žádají samozřejmě zákonní zástupci – tedy většinou jeden z rodičů. Ti totiž zaznamenali blížící se velkou změnu,“ říká Zlata Mauerová, která se zabývá hlavně evidencí obyvatel a občanskými průkazy. Od 27. června 2012 už neplatí zápisy dětí do cestovních pasů rodičů a naopak platí zásadní pravidlo: Kdo chce vycestovat za hranice své země, musí mít svůj doklad totožnosti! V našem příhraničním styku postačí občanský průkaz, ale při cestování na dovolenou, na prázdniny s babičkou nebo na soustředění se zájmovým kroužkem doporučujeme vždy raději cestovní pas. Je to doklad celosvětově uznávaný, obsahuje biometrické prvky a pro děti je jen o 50 Kč dražší než občanský průkaz. Však to také občané využívají! Za první tři měsíce byl přijat dvojnásobek žádostí o cestovní pas než vloni touto dobou!

Pokud dítě ještě žádný osobní doklad nemělo, potřebuje úřad při nabrání žádosti doložit: rodný list dítěte, pro ověření státního občanství rodné listy nejlépe obou rodičů a platný občanský průkaz zákonného zástupce, který o doklad žádá. „Pořízení fotografie se děje elektronicky v kabince přímo v kanceláři stejně jako vyplnění formuláře žádosti,“ vysvětluje Bc. Eva Crhová, která je specialistkou pro cestovní doklady.

Děkujeme občanům Frýdlantského výběžku, že nenechávají pořízení svých dokladů a dokladů svých dětí na poslední chvíli. Na výrobu dokladu má úřad ze zákona 30 dní. Občanský průkaz pro dítě stojí 50 Kč, cestovní pas pro dítě 100 Kč, pro dospělého 600 Kč.

Více na www.mesto-frydlant.cz nebo na tel. 482 464 042-3.

Úřední doba:

Pondělí a středa 8-12:00 a 12:30-17 hodin
Každý pátek od 8 do 11 hodin a všechny květnové středy od 17 do 20 hodin – možnost využít rezervačního systému na www.mesto-frydlant.cz

Frýdlant 04/05/2012
Mgr. Alena Švejdová, vedocuí odboru kanceláře úřadu, tel. 482 464 066, 728 406 154

Zdroj : http://www.mesto-frydlant.cz

Pin It on Pinterest