idolIDOL / LÁZNĚ LIBVERDA – Dobrý den, dovoluji si vás informovat o chystaných změnách ve veřejné dopravě k celostátnímu termínu změn 10.6. v Libereckém kraji – informace pro všechny oblasti LK, kde dochází ke změnám jsou dostupně na webu iidol.cz v odkaze: www.iidol.cz . Děkujeme za pochopení a prosíme o předání informací občanům.   

Změny jízdních řádů 06 / 2012

Železniční doprava
Jízdní řády zůstávají v platnosti beze změn.

Autobusová doprava
Na Frýdlantsku proběhly k prosinci významnější změny v železniční i v autobusové dopravě. K březnu pak byly některé spoje upraveny – především z toho důvodu, abychom minimalizovali vznik zpoždění na trasách spojů, které v některých případech vedlo ke ztrátám přípojných vazeb. Další změny v oblasti nejsou předpokládány v takovém rozsahu jako v prosinci – t.č. však z důvodu konání mnoha stavebních prací na pozemních komunikacích není vhodné připravovat další běžné změny. Nejčastěji se tak jízdní řády na Frýdlantsku mění (a budou měnit) právě v rámci objížďkových jízdních řádů. Protože těchto objížděk je letos velké množství, uvádíme pro lepší orientaci ve změnách i seznam těchto výlukových opatření. Několik drobných úprav bude realizováno od 10.6. trvale.
Trvalé změny:
645 Liberec – Mníšek – Heřmanice – Bogatynia
Po schválení změn na Ministerstvu dopravy budou spoje k 10.6. upraveny následovně:
» všechny spoje ve směru Liberec pro výstup zastavují i na zast. Liberec,,Babylon
» spoje 3 a 4 jsou vedeny přes centrum Liberce
» spoj 5 zajíždí pro výstup (dle potřeby) i do zastávky Nová Ves,,u pily
Změna trasy po území Polska (v Bogatynii) záleží na schválení polskými úřady.
659 Liberec – Raspenava – Hejnice – Nové Město p. Smrkem
» spoj 5 nebude zajíždět do zastávky Nová Ves,,u pily (bude nahrazeno linkou 645, která je vedena
přes centrum Liberce)
660 Frýdlant – Bulovka – Habartice
» ukončení platnosti spoje 17 vedeného v 15:40 z Frýdlantu (z technologických důvodů)
669 Liberec – Frýdlant – Habartice – Zgorzelec
» všechny spoje z Polska směr Frýdlant a Liberec budou opětovně zajíždět na AN ve Frýdlantě, v této
souvislosti dochází k drobným časovým posunům do 5ti minut
» spoj 12 nebude zajíždět do zastávek Zawidów – Osiedle a ul.dworc. (téměř žádné využití)
» všechny spoje budou zastavovat na zast. Bulovka,Arnoltice i mezi zastávkami Pertoltice a
Bulovka,ObÚ
» posilový spoj 33 prodloužen z Frýdlantu až do Habartic (z Frýdlantu AN odj. v 15:16)
» spoj 3 veden v úseku Frýdlant – Zawidów jako expres bez zastaveníKORID LK, spol. s r.o. – Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje
Společnost je vedená v obchod. rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 21625 • IČ: 272 67 351, DIČ: CZ27267351
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.:35-5526710237/0100 • e-mail: koridlk@kraj-lbc.cz

Změny (aktuální, plánované)v důsledku objížďkových jízdních řádů:
OJŘ Raspenava:
Od 30.4. do cca 13.6. jsou v platnosti objížďkové jízdní řády z důvodu neprůjezdnosti Raspenavou. Spoje jsou vedeny z Hejnic do Frýdlantu a zpět střídavě přes Lázně Libverda nebo Luh p. Smrkem. Vybrané spoje zajíždí do zast. Raspenava křiž. a přes Hág jedou po své obvyklé trase. Ostatní spoje jsou z N. Města vedeny přímo do Frýdlantu.
OJŘ Kunratice:
Z důvodu opravy dvou mostů mezi Frýdlantem a Kunraticemi jsou od 21.5. do 2.9. v platnosti objížďkové jízdní řády – spoje z Frýdlantu do Kunratic jsou vedeny přes Dětřichov.

Další připravované objížďky:
OJŘ Frýdlant:
Z důvodu neprůjezdné ul. Jizerská ve Frýdlantě (oprava mostu) bude spoje linek 650, 651 a 652 v relaci Frýdlant – Raspenava vedeny kolem nemocnice a po Novoměstské II/291 až k rozc. Krásný Les/Raspenava. Ze zastávky Raspenava,,křiž. pojedou spoje po své pravidelné trase. Pro obsluhu Frýdlantské ul. (Raspenava) a Hágu (Frýdlant) budou vybrané spoje vedeny z Frýdlantu na Hág přes Větrov.
OJŘ Liberec – Šaldovo nám.:
Stavební práce se nevyhnou ani Liberci. Mezi zastávkami Šaldovo náměstí a Sokolská pojedou spoje objízdnou trasou. Z toho důvodu je nutné upravit odjezdy z Liberce a příjezdy zpět (cca +/- 5 minut).
OJŘ Arnoltice:
Od srpna jsou plánovány stavební práce v Arnolticích na mostku u odbočky na Bulovku. Autobusy pojedou po objízdné trase bez vlivu na obsluhu zastávek. Jízdní doby však budou v řádu několika minut upraveny.
OJŘ Hejnice – Bílý Potok
Na podzim je předběžně nahlášena stavební akce v Bílém Potoce, kde bude mezi zastávkami CiS SYSTEMS a Poledník omezena tonáž pro průjezd vozidel. Z toho důvodu pravděpodobně dojde na lince 650 k přestupům v Hejnicích do menšího vozidla kyvadlově jezdícího do Bílého Potoka a zpět. Vážení cestující, prosíme, abyste věnovali zvýšenou pozornost změnám ve veřejné dopravě.

S pozdravem

Ing. Otto Pospíšil
KORID LK – zástupce ředitele společnosti
tel.: 485 110 074, mob.: 775 698 221
email: pospisil.koridlk@kraj-lbc.cz

Zdroj : http://www.laznelibverda.cz/

Pin It on Pinterest