JINDŘICHOVICE POD SMRKEM – Konec školního roku 2011/2012 je za dveřmi …
Většina lidí hodnotí svou práci a život na konci kalendářního roku a dává si předsevzetí do roku nového. Škola však žije ve školním roce, který trvá od září do srpna. Nejaktivnější období konči v červnu.
Proto mi dovolte, aby než pohlédneme do budoucích dnů a povím vám, co školní život ještě do konce roku přinese, jsme se ohlédli za tím, co se událo od září do května. A nebylo toho málo.

Podívejte se sami:

Září:
23.9. Zahájení projektu „Od klasu po žito“ – spolupráce s Lunárii, o.s.
27.9. návštěv IQ parku v Liberci
29.9. Návštěva dopravního hřiště
29.9. Pokračování projektu „Od klasu po žito“ – setí – spolupráce s Lunárii, o.s.

Říjen
5.10. Dokončení projektu „Od klasu po žito“
7.10. – 14.10. Drakiáda – výtvarná výstava prací žáků
14.10. Návštěva na Skanzenu – Setí žita
14.10. MŠ – podzimní tvoření v DD
21.10. Návštěva na Skanzenu – Mlácení, čistění a setí žita
24.10. Návštěva dopravního hřiště ve Frýdlantě

Listopad
9.11. Matematická soutěž – Pythagoriáda
21.11. Návštěva Skanzenu – Jak se žilo a pracovalo dřív
27.11. Zpívání pod Vánočním stromem

Prosinec
14.12. Vánoční tvoření v DD s MŠ
16.12. Vánoční návštěva v DD – ZŠ
20.12. Dopoledne na Skanzenu – Tradice vánoc

Leden
12.1. Návštěva zimního stadionu Frýdlant – bruslení
16.1. Novoroční besídka
20.1. Návštěva psího útulku Azyl pes v Krásném lese
26.1. Návštěva zimního stadionu Frýdlant – bruslení

Únor
10.2. Karneval v MŠ
Zápis do 1. ročníku ZŠ
25.2. Návštěva Lunaparku v Liberci

Březen
6.3. Návštěva Naivního divadla v Liberci
14.3. Jarní tvoření v DD s MŠ
16.3. Matematický klokan pro 2. – 5. ročník
19.3. Jindřichovické sluníčko
23.3. Vynášení Morany
30.3. Velikonoční dílna za spolupráce Lunária, o.s.; Mantulie; Klubu žen
30.3. Promítání v rámci festivalu „Jeden světů

Duben
19.4. Živé čtení ve škole „David a Goliáš“
26.4. Návštěva MŠ v knihovně
27.4. V rámci oslav Dne Země – sázení keřů na školním pozemku
30.4. Čarodějnice – taneční vystoupení žáků 1. a 2. Ročníku

Květen
11.5. Návštěva dopravního hřiště ve Frýdlantě
14.5. Besídka ke Dni matek
Návštěva 1. a 2. ročníku v knihovně
A aby toho nebylo málo. Naši žáci v rámci celoročního školního projektu „“Škola kosmonautů“ absolvují každý měsíc jedno projektové dopoledne, které je plné úkolů a procvičování dovedností, smyslů a poznávání nových věcí – procvičují zrak, sluch, čich, trpělivost, koncentraci, skupinovou práce …
Starší žáci 3. – 5. ročníku každý týden navštěvují knihovnu. Za pěkného počasí chodí žáci s vyučujícími v rámci výuky do přírody za poznáním, na školní zahradu, kde se učí a plní další úkoly, které procvičují jejich dovednosti a upevňují jejich vědomosti.

A nyní co nás čeká v měsíci červnu:
4.6. Návštěva dopravního hřiště ve Frýdlantě
5.6. Slavnostní otevření naučné stezky původních keřů v rámci projektu „Koukej, co tu roste“
6.6. Představení pro děti z MŠ – „Delfín Dilo“
7.6. Školní výlet do planetária a mořského světa v Praze
14.6. Představení – Živé čtení „O Šalamounovi“
19.6. Návštěva dopravního hřiště ve Frýdlantě – závěrečné testy pro 4. Ročník
25.6. Školní Akademie
27.6. Návštěva DD
28.6. Sportovní den

Žáci z 5. ročníku absolvují na jaře přijímací testy na gymnázia. My máme v uvedeném ročníku 2 žáky a jeden z nich byl úspěšně přijat na gymnázium Frýdlant. Gratulujeme.
O letních prázdninách si budova školy zaslouží odpočívat, ale ani letos se nevyhneme drobným estetickým opravám. Za pomoci obecního úřadu dostane šatna žáků nové barvy a bude se opravovat a malovat na chodbě u šatny mateřské školy. Výsledky těchto drobných oprav budou moci zhodnotit rodiče a děti hned první den nového školního roku 2012/2013.
Za celý personál školy vám pěkné léto přeje
Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy

Zdroj : http://www.jindrichovice.cz

Pin It on Pinterest