LÁZNĚ LIBVERDA – Stavební práce skončily, ještě před plánovaným termínem byla dokončena obnova opěrné zdi v centru obce. Ta se sesula díky extrémním povrchovým odtokům vody při bleskové povodni v srpnu 2010, narušená statika její stav neustále zhoršovala. Zeď byla zcela nebo částečně obnovena v celkové délce 38 metrů a výšce od 2,45 do 3,7 metrů. Práce započaly 16. 5. 2012, dokončeny byly 25. 6. 2012, pět dní před plánovaným termínem. Převzetí hotového díla proběhlo na výbornou, bez zjištění jakýchkoliv vad a nedodělků. Tímto končí i dopravní omezení na průtahové komunikaci celou obcí ve směru od Hejnic na Nové Město pod Smrkem.

Zdroj: http://www.laznelibverda.cz/

Pin It on Pinterest