BULOVKA – Počátkem července se na žádost české policie uskutečnilo mezinárodní pracovní  jednání na Krajském ředitelství policie ve Zhořelci. To bylo vyvoláno jako odezva na proběhlé jednání FOR-BE-S, které proběhlo 14. června 2012 v Budyšíně.   Na něm se starostové některých českých příhraničních obcí vyjadřovali negativně, až kriticky, k současné bezpečnostní situaci, zejména pak ke vzrůstajícímu počtu drobných majetkových deliktů, kterých se mají, podle nich, dopouštět občané sousedního Polska.

Za českou policii se jednání účastnil náměstek krajského ředitele plk. Ing. Bc. Pavel Langr, velitel územního odboru Liberec plk. Mgr. Pavel Finkous a velitel odboru cizinecké policie krajského ředitelství plk. Mgr. Petr Jakubec. Polskou policii zastupoval plk. Zagorski, ředitel zhořelecké policie
a dále pak jeho zástupci pro pořádkovou, dopravní a kriminální policii. Jednání byl přítomen také velitel policejního oddělení v Bogatyně.

Na jednání byla velice podrobně rozebírána aktuální bezpečnostní situace v příhraničních obcích. Z relevantních statistických dat vyplynulo, že skutečně došlo k mírnému nárůstu majetkových deliktů, nejedná se ovšem o dramatické navýšení. I přes tato zjištění ani jedna ze zúčastněných stran danou situaci nepodceňuje a vnímá ji jako důležitou a prioritní. Obě strany chtějí a budou na situaci reagovat a řešit ji tak, aby zvýšili spokojenost a pocit bezpečí obyvatel příhraničních obcí. Již na této schůzce byla dohodnuta opatření, která by měla přispět ke zlepšení situace a týká se několika oblastí:

Ve vztahu k veřejnosti

–          intenzivnější, aktivnější a pravidelné informování občanů o činnosti policie (oboustranně),
o objasněných případech, zadržených pachatelích, apod.

Zaměřené na činnost české i polské policie

–          aktivní a každodenní výměna informací o spáchaných trestných činech, případně zadržených pachatelích

–          posílení výkonu služby v příhraničních lokalitách naší republiky a využívání speciálních technických prostředků k odhalování trestné činnosti

–          zintenzivnění výkonu služby policistů z obou států (společné hlídky) a jejich cílené zaměření poblíž státní hranice

–          realizování rozsáhlých bezpečnostních akcí zaměřených vždy na určitý druh trestné činnosti s nasazením většího počtu policistů obou států

Obě strany jsou připraveny intenzivně spolupracovat na problému zvyšující se drobné kriminality. Na opatřeních se budou podílet i další policejní složky, jako např. Straz Graniczna. Předpokladem je
i zapojení dalších státních složek pracujících v hraničním pásmu.

 

mjr. Bc. Vlasta Suchánková
mluvčí KŘP Libereckého kraje

Zdroj: http://www.bulovka.eu

Pin It on Pinterest