JINDŘICHOVICE POD SMRKEM -Ve čtvrtek dne 19. července ve 14.00 hodin proběhlo slavnostní setkání na bývalé železniční trati v místě, kde trať protínala státní hranici s Polskem. Provoz trati z Jindřichovic do Wolimirze byl zahájen v roce 1904 a v prvních květnových dnech v roce 1945 byla doprava přerušena destrukčním vlakem Německých říšských drah. Na několik květnových dní byla doprava obnovena, ale 26. května 1945 byl provoz zastaven navždy. Na obou stranách trati byly koleje vytrhány a kdysi významný železniční uzel zůstal navždy minulostí. Na české straně bývalé drážní těleso připomíná pouze zablácená cesta, která vede až ke státní hranici.
Na polské straně byla trať zcela pohlcena lesem, a proto zde ve dnech od 7. do 21. července proběhlo za pomoci dobrovolníků z Polska, Česka i jiných zemí (např. i Španělska či Japonska), odstraňování náletových dřevin z bývalého drážního tělesa. Akce je výsledkem společného projektu Unii Izerskej a OS Lunaria, jež má za cíl obnovu propojení mezi oběma stanicemi a tedy i státy. Možná si ještě vzpomenete na putovní výstavu, anketu a následnou konferenci s názvem „Cestou vytrhaných kolejí“, která snahy o znovuzprovoznění bývalé železnice před dvěma lety odstartovala. Ať již bude mít výsledný povrch cesty v budoucnu jakoukoliv podobu, po vyčištění je nyní cesta na polské straně jasně zřetelná a pro kola (zejména horská) sjízdná.
Projekt je podporován oběma samosprávami, ale provází jej mnoho úskalí. Tím největším je vlastník pozemku, jímž je na naší straně Správa železniční dopravní cesty. Prozatím jednáme o pronájmu, ale větší investici si obec dovolit nemůže. Řešením by bylo podání žádosti o dotaci na vybudování nového povrchu trati, jejíž součástí by byl i nákup pozemku. Ale nákup pozemku od SŽDC je ze zkušeností během na velmi dlouhou trať. Projekt by však ve výsledku mohl mít řadu synergických pozitivních efektů, třeba i vznik půjčovny kol v Jindřichovicích a nebo navázání nové trasy singltreku na nově vybudovanou cyklostezku, která by případně mohla sloužit i jako in-linová dráha. To vše by opět mohlo pomoci větší návštěvnosti Jindřichovic se všemi pozitivními ekonomickými efekty.
V současné době je tedy cesta přes hranici průjezdná. Obec pomohla s naším čelním traktorem při zahrnutí příkopu a ruku k dílu přiložil i Petr Pávek se svým bagříkem. Do budoucna se budeme snažit cestu postupně upravovat, alespoň za pomoci naší techniky tak, aby byla v pořádku alespoň jedna kolej. Situace se totiž obrátila. Zatímco dříve nebyla na polské straně cesta ani vidět, nyní je pro kola sjízdná. Na naší straně se cesta využívá jako přístupová pro traktory do lesa a na zemědělské pozemky a proto je pro kola jízda za mokra velmi obtížná.
Takže co závěrem. Slavnostní zprůjezdnění se zúčastnili jak partneři projektu, tak i zástupci města Lešna a Jindřichovic. Pásku přestřihli obří „herci“ z divadla Klinika Lalek z Wolimierze, které je po Evropě známé používáním loutek větších než lidé. A na zajímavých improvizovaných stolech se podávalo chutné občerstvení, což vše bylo doprovázeno hudbou na různé etnické nástroje v podání česko – polsko – španělské „kapely“. A po setkání, příjemném popovídání i naplánování dalších kroků se čeští návštěvníci vydali na kolech do Polska a polští naopak symbolicky do Čech. Hranice se znovu vyprázdnila, ale doufejme, že ne nadlouho, že nově vzniklé zatím alespoň terénní cyklostezky budou místní i přespolní často využívat, aby opět na desítky let nezarostla křovím…
Pavel Novotný a Zbyněk Vlk

Fotogalerii naleznete nahttp://www.jindrichovice.cz/cs/web/obec/001406_jindrichovice-pod-smrkem-wolimierz.php

Zdroj: http://www.jindrichovice.cz

Pin It on Pinterest