HEJNICE – Po nedávných zarážejících zprávách o kvalitě vody v hejnickém koupališti jsme se rozhodli pro její výměnu. Koupaliště tak bylo v sobotu vypuštěno, v neděli díky nasazení hejnických hasičů dokonale vyčištěno a již se opětovně napouští průzračnou vodou. Plavat se v tom již dá, ale průměrného napuštění dosáhne někdy před víkendem. V současné době si mohou ale neplavci užít brouzdaliště i v hlavním bazénu.
Veškeré alarmující zprávy v médiích nebyly řádně vysvětleny a podloženy. Podle výsledků rozborů vody se údajně v koupališti vyskytovala nebezpečná voda z důvodu překročení dvou ze tří ukazatelů mikrobiologického rozboru. Nic z toho nebyly sinice. Voda však byla v lepším stavu než v minulých sezónách. Problém je na straně přílišné aktivity úředníků Ministerstva zdravotnictví, kteří se opět ve snaze zavděčit Bruselu a EU, rozhodli přijmout novou vyhlášku o kvalitě vod v koupalištích. Od letoška tak zpřísnili jeden ukazatel 8 x a druhá dokonce 20 x a další, který se nikdy nehlídal zavedli jako novinku. Výsledek? Budete mít kvalitu vody jako v Bruselu, jen si budete muset složitě najít koupaliště, které to bude schopno udržet.
Hejnice totiž nechtějí jít cestou chemickou, kdy z přírodního koupaliště udělám pomoci chemikálie Chlornanu venkovní přechlorovaný bazén, který vypustíme přímo do řeky. Kdy by tomuto nevěřil, může se obrátit na Krajskou hygienickou stanici, která mu tyto informace potvrdí a sdělí, že jejich apelování na zmírnění extrémních limitů se zatím na ministerstvu míjí účinkem.

Zdroj: http://www.mestohejnice.cz/

Pin It on Pinterest