STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ – Stanovisko Martina Půty, předsedy politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj  Pomůžeme hledat Václavu Moravcovi krajského medvěda! Otázky Václava Moravce Speciál, 30. srpna 2012, liberecké Koloseum

STAROSTOVÉ PRO LIBERECKÝ KRAJ -

Jak najít krajského medvěda? V televizním pořadu Otázky Václava Moravce Speciál mě moderátor upozornil na to, že jsem dal slib voličům, který již vládnoucí ČSSD splnila. Do svého slibu voličům jsem mimo jiné napsal, že po našem případném vítězství ve volbách zrušíme porcování tzv. krajského medvěda. Oficiální název tohoto programu je G99 a jedná se o grantový program s neprůhledným rozhodováním o příjemcích dotací a řadou sporných projektů, které se takto z veřejných peněz financují. Protože kolem zrušení medvěda vznikla ve studiu debata, která se protáhla i po ukončení vysílání, chtěl bych záležitost uvést na správnou míru.

Moderátor Václav Moravec a kandidát KSČM Stanislav Mackovík v pořadu uvedli, že na kraji již porcování medvěda zrušili. Není to bohužel pravda. ČSSD pouze na své tiskové konferenci před vysíláním OVM Speciál uvedla, že chce program G99 zrušit. Mezi výrazy zrušit, a chtít zrušit, je velký rozdíl.

Program G99 je navíc stále v seznamu grantových programů Libereckého kraje, nicméně v rozpočtovém výhledu na roky 2013 – 2016 není finančně naplněn. Důvod? Kraj na to na straně příjmů prostě nemá dost peněz.

To, že G99 není předem plánován, ale neznamená, že se porcování medvěda dít nebude. V uplynulých letech se tento fond vždy plnil až přebytkem hospodaření z předchozího roku. Tato metoda funguje tak, že trochu podhodnotíte odhad daňových příjmů, a to, co na konci roku reálně zbyde, nezvete kladným výsledkem hospodaření a část takového rozpočtového přebytku nalejete do medvěda

Navíc pouhé dva dny před diskusí v otázkách Václava Moravce, na které zaznělo, že porcování medvěda na kraji již zrušili, bylo z programu G 99 schváleno zastupitelstvem kraje poskytnutí dotací za dalších 1 247 990 Kč.

Abychom prověřili, jak vážně míní ČSSD své předvolební sliby, navrhnu na příštím Zastupitelstvu Libereckého kraje zrušení grantového programu G99. Věřím, že tento návrh všech 15 zastupitelů ČSSD v hlasování podpoří.

Martin Půta
předseda hnutí Starostové pro Liberecký kraj
starosta Hrádku nad Nisou

 

Příloha: utracené peníze v programu G99 (celkem 132 milionů)

Program G 99 – akce financované z rozhodnutí Zastupitelstva a Rady Libereckého kraj

rok 2009

 pořadí, datum zasedání ZLK       bod programu                      částka/Kč              odkaz na materiál

6. zasedání ZLK,23. 6. 2009 bod 14 vznik programu G99, podmínky 183/09/ZK
7. zasedání ZLK,25. 8. 2009 bod 9 a) neinvestiční transfery:7 342 427

b) investiční transfery:

2 935 744

228/09/ZK
9. zasedání ZLK,27. 10. 2009 bod 14 4 862 313 325/09/ZK
10. zasedání ZLK,24. 11. 2009 bod 8 5 906 520 352/09/ZK
11. zasedání ZLK,15. 12. 2009 bod 10      99 000 391/09/ZK

 

rok 2010

pořadí, datum zasedání ZLK       bod programu                částka/Kč              odkaz na materiál

7. zasedání ZLK,24. 8. 2010 bod 10 12 082 948 213/10/ZK
8. zasedání ZLK,21. 9. 2010 bod 10 10 020 612 261/10/ZK
9. zasedání ZLK,26. 10. 2010 bod 11      776 000 307/10/ZK

 

rok 2011

pořadí, datum zasedání ZLK       bod programu                částka/Kč              odkaz na materiál

5. zasedání ZLK,31. 5. 2011 bod 36 12 326 000 174/11/ZK
7. zasedání ZLK,30. 8. 2011 bod 13 41 207 680 http://liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/getFile/case:show/id:128544 

 

rok 2012

pořadí, datum zasedání ZLK       bod programu                částka/Kč              odkaz na materiál

4. zasedání ZLK,24. 4. 2012 bod 8 20 635 098 101/12/ZK 
6. zasedání ZLK,26. 6. 2012 bod 10 14 273 400 190/12/ZK
7. zasedání ZLK,28. 8. 2012 Bod 12   1 247 990 zatím nezveřejněny odkazy

 

CELKEM 133.715.732,- Kč

Pin It on Pinterest