Máchovo jezero

DOKSY – Tisková zpráva Města Doksy a Obecně prospěšné společnosti Máchovo jezeroMáchovo jezero se letos vypouštět nebude.  Doksy, 30. srpna 2012 – Na Máchově jezeře pomalu končí letní sezona. Poslední plavci si ještě užívají velmi dobrou kvalitu vody, která se držela po celou dobu koupání. Předčasné poplašné zprávy se ukázaly jako zcela neopodstatněné.  Každý, kdo přijel, se mohl na vlastní kůži přesvědčit o čistotě a nezávadnosti vody v jezeře.

Ti, kteří očekávají podzimní výlov, si však musí počkat. Plánované vypouštění Máchova jezera se na podzim letošního roku neuskuteční. Důvodem jsou opatření vlastníka vodní plochy (Máchovo jezero je ve skutečnosti rybník) plánovaná na další léta.

Vlastníkem Máchova jezera je stát zastoupený Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky (dále jen AOPK ČR). Letos v dubnu uzavřelo Město Doksy s AOPK ČR nájemní smlouvu a mandátní smlouvou pověřilo Obecně prospěšnou společnost Máchovo jezero (dále jen Společnost Máchovo jezero) ke správě Máchova jezera.

Společnost Máchovo jezero plánovala letos na podzim jezero vypustit, slovit bílou rybu a nasadit dravce, což by mělo pozitivní vliv na čistotu vody. AOPK ČR však plánuje v příštích dvou letech realizaci projektů, pro něž je také potřeba jezero vypustit. Vypouštění tři roky po sobě by nebylo vhodné z důvodu ochrany významných druhů rostlin a živočichů, proto Společnost Máchovo jezero po jednání s nájemcem Městem Doksy a vlastníkem AOPK ČR od letošního výlovu upustila.

Opatření plánovaná na Máchově jezeře by v žádném případě neměla ohrozit zimní ani letní turistickou sezonu. Cílem všech zúčastněných subjektů je zajistit kvalitu vody v Máchově jezeře i v dalších letech a plnohodnotné využití vodní plochy k tradičním formám rekreace.  Současně je však také cílem klást nezbytný důraz na ochranu životního prostředí.

 

Pro více informací kontaktujte:

Lenku Trajerovou, mobil: 773800283, e-mail: trajerova@opsmachovojezero.cz, ředitelka Společnosti Máchovo jezero
Ing. Evu Burešovou, mobil: 773800281, e-mail: buresova@doksy.com, starostka města Doksy

 

Pin It on Pinterest