FRÝDLANT – Do Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy Frýdlant nastoupilo do třech prvních tříd na osmdesát prvňáčků. Každá první třída je umístěna na jednom pracovišti (Husova, Bělikova a Purkyňova). Starosta města Frýdlant Dan Ramzer pozval prvňáčky s jejich učitelkami a vychovatelkami do obřadní síně radnice, kde jim v úterý 4. září předal knížku a s každým krátce pohovořil.

To se dozvěděl věcí! Jak se kdo do školy těšil, co bude ve škole dělat a čím bude až vyroste. Děti už mají většinou jasno. Chtějí být policistou, hasičem, kadeřnicí nebo zpěvačkou. Jedna holčička bude podnikatelkou a bude mít kamióny jako táta. Jiní zase budou profesionálními sportovci a jedna malá slečna chce být hospodyní a jiná zase paní doktorkou.
Starosta popřál dětem a jejich učitelkám hodně úspěchů ve škole a připomněl snahu Města Frýdlant v péči o vzdělání svých občanů.

Ve fotogalerii je třída paní učitelky Evy Špačkové z pracoviště v Husově ulici. Prvňáčkům přišli zahrát jejich starší spolužáci ze Základní umělecké školy.
Celou akci ráda zorganizovala matrikářka Ivana Spatzierová z odboru kanceláře úřadu MěÚ Frýdlant.

Fotogalerii naleznete na : http://www.mesto-frydlant.cz/cs/archiv/archiv-2012/starosta-vital-prvnacky.html

Frýdlant 04/09/2012
Foto a text: aš

Zdroj: http://www.mesto-frydlant.cz

Pin It on Pinterest