BULOVKA – Obec Bulovka Vás srdečně zve na 17. veřejné zasedání zastupitelstva a obce Bulovka konaného dne 10.9.2012 od 17,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bulovce.
PROGRAM JEDNÁNÍ:
1. Volba návrhové komise
2. Veřejné osvětlení – Optimalizace VO
3. FVS
4. Půjčky FRB
5. Různé
6. Diskuse
7. Projednání a přijetí usnesení ze zasedání
8. Závěr

Zdroj: http://www.bulovka.eu

Pin It on Pinterest