HEJNICE – Staré sídliště je nově osazeno na všech vjezdech a výjezdech novými dopravními značkami, které v této lokalitě upřesňují dopravní předpisy. Tato zóna je tak nově s maximální povolenou rychlostí vozidel do 30 km/h, dále upozorňuje na pohybující se děti v lokalitě a zvýšený pohyb chodců.

Zdroj: http://www.mestohejnice.cz

Pin It on Pinterest