LIBEREC / NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – Výrobce kabelové konfekce CiS SYSTEMS slaví úspěšné ukončení studentů školy mistrů na Technické univerzitě v Liberci. 1. Jizerskohorská škola mistrů je plna úspěchu a zajišťuje dobrý vývoj německého podnikání v Čechách.

Druhý ročník „1.Jizerskohorské školy mistrů“ slavil dne 20. 4. 2013 úspěšné závěrečné zkoušky svých účastníků.

skola_mistru

Společné foto: úspěšní studenti s diplomy: Alice Baťková, Filip Šedo, Georg Worischek, Hynek Vaníček, Jan Jožák, Jan Škareda, Josef Bukovský, Ladislav Zeman, Libor Bechný, Marcela Kolenkárová, Mariusz Wiszowski, Martin Pagáč, Michal Šíp, Milan Vokál, Petr Chutic, Petr Karlík, René Veselka, společně se zástupci TUL Jiřím Lubinou, Petrem Novotným, Pavlem Němečkem, zastoupení firem za CiS SYSTEMS Peter M. Wöllner, Michael Sitzberger, Jitka Pikešová, Šárka Spatzierová, za KnorrBremse Helena Šemberková, Zdeněk Štrupl, Rudolf Kubínek  a za NOVUS, Karel Drapák, Veronika Vlčová, Miroslav Šveněk  před budouvou Technické univerzity v Liberci.

Před čtyřmi roky založily v Čechách působící firmy CiS SYSTEMS s.r.o. a Knorr Bremse s.r.o. školu po vzoru německého duálního vzdělávání mistrů. Obě firmy působí v severním cípu České republiky v Jizerských horách, a proto byla pojmenována „1.Jizerskohorskou školou mistrů“.

Důvodem této iniciativy byla skutečnost, že český vzdělávací systém se jen pomalu přizpůsobuje požadavkům průmyslového podnikání. Především v českém živnostenském oboru chybí ceněné další vzdělávání, jako je odborné vzdělání mistrů.

Proto, abychom intenzivně podpořili kontinuální optimalizaci procesů ve výrobě, rozhodly se obě firmy spolupracovat v této vlastní iniciativě s Technickou univerzitou v Liberci a za podpory IHK, Dresden a DTIHK, Praha. Tento krok přináší do vzdělání již své ovoce. K druhému ročníku dalšího vzdělávání se přidala dceřiná společnost firmy Erwin Müller GmbH společnost NOVUS Česko s.r.o. z Raspenavy.

Zaměstnancům bylo ve dvouletém studijním programu předáno přibližně 80% učiva, které se předává německým průmyslovým mistrům. Stěžejní body výuky leží v technickém vzdělání, stejně jako ve znalostech vedení kolektivu a organizačních schopnostech. Teoretickou výuku provádí Technická univerzita v Liberci a vyučuje se především ve školícím centru firmy CiS SYSTEMS v Hejnicích.

Jednatel společnosti CiS SYSTEMS Peter M. Wöllner zastupoval svůj podnik jako člen komise i během závěrečných zkoušek při závěrečných prezentacích vybraných projektů na Technické univerzitě v Liberci.

17 z původně 22 žáků úspěšně složili po čtyřech semestrech závěrečné zkoušky. “Již od začátku jsme si byli jisti, že toto vzdělání je pro naše zaměstnance i pro náš podnik důležitým krokem a že se jedná o investici pro úspěšnou budoucnost,” potvrzuje Peter M. Wöllner. „Dnes se již můžeme ohlédnout za výsledky prvního ročníku a potvrdit, že se mnohé procesy zřetelně zlepšily. Tímto jdeme naproti naší strategii „i-Speed“, která má skupině CiS zajistit pozici nejrychlejšího a nejspolehlivějšího výrobce kabelové konfekce ve střední Evropě.

Velký úspěch prvního ročníku a vysoká poptávka po průmyslových mistrech v Čechách jsou dostatečnými důvody, proč tento projekt vést dál. Třetí ročník 1.Jizerskohorské školy mistrů plánujeme otevřít od 1.října 2013 opět v areálu firmy CiS v Hejnicích. 1.jizerskohorská škola mistrů je otevřena dalším zájemcům ze stran podniků i žáků, kteří se můžou informovat na: meisterschule@cis-europe.eu

CiS ELECTRONIC GmbH, Krefeld a CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Město p.S. | www.cis.de

Peter M. Wöllner, Duben 2013

________________________________________

Pressemitteilung

Kabelkonfektionär CiS SYSTEMS feiert erfolgreichen Abschluss der Meisterschüler an der Technischen Universität in Liberec

CiS ELECTRONIC GmbH, Krefeld und CiS SYSTEMS s.r.o., Nové Město p.S.

www.cis.de

Peter M. Wöllner, April 2013

Die 1. Meisterschule Isergebirge ist ein voller Erfolg und sichert eine gute Weiterentwicklung deutscher Unternehmen in Tschechien.

Der zweite Jahrgang der „1.Meisterschule Isergebirge“ feierte am 20.04.2013 die erfolgreiche Abschlussprüfung der Teilnehmer.

skola_mistru

Gruppenfoto: Stolz zeigen die erfolgreichen Studenten des zweiten Jahrgangs Ihre Meister-Diplome, gemeinsam mit ihren Professoren, Personalreferentinnen und Geschäftsführern der Firmen

CiS SYSTEMS, KnorrBremse und NOVUS vor der „1. Meisterschule Isergebirge“ vor der Technischen Universität in Liberec.

Vor vier Jahren gründeten die in der Tschechischen Republik engagierten Unternehmen CiS Systems s.r.o. und Knorr Bremse s.r.o. die erste Schule für die duale Ausbildung von Industriemeistern nach deutschem Vorbild. Da beide Unternehmen im nördlichen Zipfel Tschechiens im Isergebirge tätig sind, gaben sie dieser Schule den deutschen Namen:

„1. Meisterschule Isergebirge“.

Grund für diese Initiative war die Tatsache, dass das tschechische Bildungssystem den Anforderungen der Industrieunternehmen nur langsam nachkommt. Insbesondere im technisch-gewerblichen Bereich fehlen hochwertige Weiterbildungsgänge wie eine Meisterausbildung.

Um die kontinuierliche Prozessoptimierung in der Produktion nachhaltig zu fördern, entschlossen sich beide Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Liberec und mit Unterstützung der IHK Dresden und die DTIHK Prag zu diesem Schritt, der jetzt erste Früchte trägt. Zum jetzigen zweiten Jahrgang schloss sich auch die Tochtergesellschaft der Firma Erwin Müller GmbH die Firma NOVUS Česko aus Raspenava dem Weiterbildungsprojekt an.

Den Mitarbeitern wurde in einem zweijährigen Ausbildungsprogramm etwa 80% der theoretischen Lehrinhalte des deutschen Industriemeisters vermittelt. Die Ausbildungsschwerpunkte lagen in der technischen Weiterbildung und auf der Schulung von Führungs- und Organisationsqualitäten. Die theoretische Ausbildung wurde von der Technischen Universität in Liberec übernommen und fand überwiegend im CiS-Schulungszentrum in Hejnice statt.

Der Geschäftsführer Peter M. Wöllner, CiS Systems, vertrat sein Unternehmen auch im Prüfungsausschuss, welche die Schüler mit einer Abschlusspräsentation in der Aula der Technischen Universität in Liberec zu einem ausgewählten Projekt abschlossen.

17 von ursprünglich 22 Schülern haben nach vier Semestern die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. “Wir waren uns von Anfang an sicher, dass diese Ausbildung für unsere Mitarbeiter und für unsere Unternehmen ein wichtiger Schritt und eine gute Investition in eine erfolgreiche Zukunft ist”, bestätigt Peter M. Wöllner. „Heute können wir zurückblickend auf die Ergebnisse des ersten Jahrgangs erkennen, dass sich viele Prozesse deutlich verbessert haben. Somit verfolgen wir nachhaltig unsere Strategie „i-Speed“, welche die CiS-Gruppe zum schnellsten und zuverlässigsten Kabelkonfektionär in Mitteleuropa machen soll.

Der große Erfolg des Premierenjahrganges und der hohe Bedarf an Industriemeistern in Tschechien sind Grund genug, das Projekt weiter zu verfolgen. Der dritte Jahrgang der 1. Meisterschule Isergebirge wird zum 1. Oktober 2013 wieder im CiS-Werk Hejnice starten. Die 1. Meisterschule Isergebirge steht allen interessierten Unternehmen und offen, Bewerber und Interessenten sollten sich wenden an: meisterschule@cis-europe.eu

 

 

 

 

Pin It on Pinterest