Sdružení TULIPÁN

Sdružení TULIPÁN si Vás dovoluje pozvat na výstavu Kousek TULIPÁNU (Eva Cudráková / kresba, Leona Nesvadbová / malba, sítotisk). Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy 3. 5. – 31. 5. 2013.

[nggallery id=185]

V roce 2004 byla založena nezisková organizace Sdružení TULIPÁN se sídlem v Liberci, hlavním posláním je podpora samostatnosti občanského začlenění a realizace pracovních aktivit rozvíjejících osobnost lidí se zdravotním znevýhodněním. Proto Sdružení TULIPÁN zaměstnává zejména lidi se zdravotním znevýhodněním, mentální retardací a zdravotními komplikacemi různého stupně, což jim znemožňuje najít pracovní uplatnění na běžném pracovním trhu. Toto je důležité, protože příjem ze zaměstnání je předpokladem pro dodržení finančních závazků spojených s důstojným životem každého člověka. Taktéž se zaobírá zlepšováním informační dostupnosti a poskytováním bezplatného poradenství pro klienty rodiče příbuzné lidi s handicapem i pečující, resp. podporující subjekty a spolupráci s nimi.

Dalšími činnostmi sdružení, které slouží jako součást rozvoje lidí zaměstnaných v dílně, je prosociální a prointegrační výcvikově metodická činnost, systematické vzdělávání všech zainteresovaných, příprava, nebo spolupořádání seminářů či konference a popularizačně osvětová činnost v dané oblasti.

Více na www.sdruzenitulipan.cz

Pin It on Pinterest