lbc_osobnosti

LIBERECKÝ KRAJObčané Libereckého kraje mohou navrhnout osobnosti k udělení Pocty hejtmana Libereckého kraje.

Hejtman Libereckého kraje každoročně uděluje Poctu hejtmana osobnostem, které se svým celoživotním dílem nebo významným činem zasloužili o dobré jméno Libereckého kraje.

Poctu v podobě Hejtmanského dukátu tak získal například František Peterka, Karel Hubáček, Milan Uherek, celkem 42 osobnosti, které proslavili Liberecký kraj.

Nyní máte i vy možnost navrhnout osobnost, která by si za své celoživotní dílo či významný čin zasloužila ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje. Pokud je ve vašem okolí někdo, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být oceněn, zašlete nám svůj návrh.

Stejně tak máte možnost navrhnout osobnost na udělení medaile IZS, která se každoročně uděluje například za záchranu lidského života.

Své návrhy můžete vyplňovat do formulářů umístěných na www.kraj-lbc.cz, a to nejpozději do konce června 2013. (viz http://kancelar-hejtmana.kraj-lbc.cz/poradane-akce/pocty-hejtmana-libereckeho-kraje-a-zasluzne-medaile-integrovaneho-zachranneho-systemu )

Pod jednotlivými odkazy naleznete podrobné informace o pravidlech a způsobu nominace včetně již oceněných osobností.

Medaile Integrovaného záchranného systému se uděluje jako ocenění významné práce při přípravě na mimořádné události na záchranné a likvidační práce a pro ochranu obyvatelstva a za jejich realizaci, při zajišťování a zlepšování podmínek Integrovaného záchranného systému Libereckého kraje, za dlouhodobé a vynikající působení v těchto oblastech při příležitostech životních nebo pracovních jubileí. Nebo za mimořádně záslužný nebo hrdinský čin, za záchranu života nebo velkých materiálních, kulturních a jiných hodnot.
Medaile se uděluje ve dvou stupních a to zlatá – I. stupeň a stříbrná – II. stupeň.

Slavnostní večer, na kterém se budou Pocty hejtmana a medaile IZS udělovat, se bude konat 31. 10. 2013.

Osobnosti oceněné Poctou hejtmana 2006 – 2012

Rok 2012

kpt. Michal KOŠČ – in memoriam – za hrdinské činy a chrabrost ve službách 1. československého armádního sboru
Ing. Luboš NOVÁK, CSc.-  za významný přínos v oblasti vědy a výzkumu
Ing. Vladimír PÁRAL  – za celoživotní přínos v oblasti literatury
prof. Dr. Jan PATOČKA DrSc., dr. h. c. – in memoriam za celoživotní přínos v oblasti filosofie a lidských práv
RNDr. Ivan ŠOLC, CSc. – za celoživotní přínos v oblasti fyziky, matematiky a astronomie
Bohumil ŽLOUTEK  – za celoživotní přínos v oblasti kulturního dědictví

Rok 2011

MUDr. Václav Cihlář – lékař, který stál u zrodu dětské chirurgie v liberecké nemocnici
Miloslav Dvorský – dělník, švec, cihlář
Václav Helšus – český herec a dramatik
Vladimír Komárek – in memoriam – český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog
RNDr. Miloslav Nevrlý – zoolog, publicista, spisovatel, cestovatel, turista a skaut
PhDr. Jan Šolc – filosof a dlouholetý pedagog

Rok 2010

doc. PhDr. Ing. Miloš Raban – římskokatolický kněz, teolog, filosof
Th.D. Luděk Vele – sólista opery Národního divadla v Praze
PhDr. Tomáš Edel – in memoriam – historik, ředitel Podještědského muzea v Českém Dubu
Ing. arch. Svatopluk Technik – in memoriam – architekt
plk. PhDr. Otto Janoušek – sportovec, který se zasloužil o rozvoj armádního sportu
Mgr. Věra Vohlídalová – osobnost aktivní v mnoha oborech, např. v knihovnictví či v rámci česko-německé spolupráce
brig. generál Stanislav Hnělička – člen Československé obce legionářské, válečný hrdina, držitel Řádu Bílého lva

Rok 2009

Doc. PhDr. Rudolf Anděl, CSc. – za celoživotní přínos v oblasti historie
Miloslav Bělonožník –  za celoživotní přínos v oblasti sportu
František Peterka –  herec – za celoživotní přínos v oblasti divadla a filmu
Josef Václav Scheybal – in memoriam – za celoživotní přínos v oblasti umění a historie
Milan Uherek – za celoživotní přínos v oblasti hudby

Rok 2008

Ing. Zdeněk Patrman – in memoriam – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
akad. arch. Otakar Binar – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
akad. mal. Karel Wünsch – architekt podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
Jaroslava Brychtová – architektka podílející se na stavbě Ještědu a jeho interiérů
MUDr. Petr Čáp – člen Zdravotnické záchranné služby LK  –  za lidský přístup k pacientům
Vojtěch Ron – in memoriam – významný liberecký herec
akad. mal. Rudolf Novotný – in memoriam – akademický malíř
Dobroslava Kricklová – pěstounka –  za výchovu celé řady dětí v pěstounské péči
Eduard Anděl – stavitel
prof. Stanislav Libenský – sklář, podílel se na vybavení Ještědu a jeho interiérů

Rok 2007

Josef Rakoncaj – horolezec
Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc. – prorektor Technické univerzity v Liberci, vynálezce nanovláken
Věra Plívová Šimková – režisérka a scénáristka dětských filmů
Jan Křivánek – in memoriam – opora českolipského Kruhu přátel hudby
Jiří Janáček – kulturní kritik a publicista

Rok 2006

Petr Pálka – in memoriam – Sbormistr Severáčku
MUDr. Petr Suchomel, PhD. za významné dílo – tým neurochirurgů za světově unikátní operaci páteře
Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr.h.c. – podoba horského hotelu Ještěd

Fotogalerie:

[nggallery id=192]

Mgr. Jiří Langer

tiskový mluvčí

Libereckého kraje

Pin It on Pinterest