cis_001CiS SYSTEMS s.r.o. / Knorr Bremse s.r.o. – 1. Jizerskohorská škola mistrů byla jakožto privátní iniciativa založena v roce 2009 společnostmi CiS SYSTEMS s.r.o. a Knorr Bremse s.r.o. ve spolupráci s DTIHK Praha, IHK Dresden a TUL. Jedná se o 1. školu duálního vzdělávání průmyslových mistrů dle německého vzoru v Čechách. Cílem je dosáhnout kontinuálních a měřitelných optimalizací v celé organizaci výroby. Podporuje komplexní myšlení.

V českém vzdělávacím systému do té doby chyběla vzdělávací aktivita, která by odpovídala požadavkům dnešního průmyslového podnikání. Toto vzdělání souběžně s povoláním nabízí právě 1. Jizerskohorská škola mistrů. Tato škola není oficiální školou, ale vzdělávacím projektem, který pořádají zúčastněné firmy na vlastní zodpovědnost. Náklady na výuku jsou vyúčtovány přímo s TUL a další např. cestovné, kopírování materiálů nesou jednotlivé firmy zvlášť.

Vzdělávací proces je rozložen do 4 semestrů, které zahrnují cca 85% učebních obsahů „Industriemeister“. Výuku vede TUL a probíhá převážně v prostorách firmy CiS SYSTEMS.

Předmět výuky:

„technika“ v rozsahu 300 vyučovacích hodin

„organizace“ v rozsahu 152 vyučovacích hodin

„vedení“ v rozsahu 137 vyučovacích hodin,

Organizace výuky:

pátek odpoledne v rozsahu 4-6 vyučovacích hodin

sobota dopoledne v rozsahu 5-7 vyučovacích hodin

V průběhu studia se píší testy, ověřující znalosti a povědomí studentů. Studium je zakončeno závěrečnou dvoudenní zkouškou skládající se z písemného testu a přednesení vlastní prezentace s příkladem optimalizačního opatření.

Po dvou úspěšných ročnících s měřitelnými úspěchy zúčastněných firem je v plánu pokračovat i třetím ročníkem, který by měl být zahájen v říjnu 2013.

Zveme Vás na den otevřených dveří dne 12. 6. 2013 od 13 hod v Hejnicích (P. Bezruče 22, 463 62  Hejnic)

V případě dotazů a zájmu o účast na projektu se obracejte na:

meisterschule@cis-europe.eu

tel.: 482 412 415

Letákke stžení zde: letak 1 Jizerskohorska skola mistru

_______________________________

Die „1. Meisterschule Isergebirge

wurde als private Initiative der Firmen CiS SYSTEMS s.r.o. und Knorr Bremse s.r.o. im Jahre 2009 in Zusammenarbeit mit der DTIHK, Prag, der IHK, Dresden und der Technischen Universität in Liberec gegründet.

Es handelt sich um die 1. Schule für die duale Ausbildung von Industriemeistern nach deutschem Vorbild in Tschechien. Ziel ist, kontinuierliche und messbare Optimierungen in der gesamten Produktionsorganisation zu erreichen. Mitdenken fördern.

Im tschechischen Bildungssystem fehlt bisher eine gewerbliche und produktionsbezogene duale Ausbildung, welche den heutigen Anforderungen von Industrieunternehmen entspricht.

Diese nebenberufliche Ausbildung bietet die 1. Meisterschule Isergebirge an. Diese „Schule“ ist keine offizielle Schule, sondern ein von den beteiligten Firmen in Eigenverantwortung organisiertes Weiterbildungsprojekt. Die anfallenden Kosten sind lediglich die direkt mit der TU-Liberec abzurechnenden Unterrichtskosten und die Eigenkosten der jeweiligen Unternehmen, wie z.B. Fahrgeld und Unterrichtsmaterial.

Die Ausbildung läuft über 4 Semester, welche etwa 85% des Lehrinhaltes des Industriemeisters beinhaltet. Den Unterricht führt die TUL durch, welcher überwiegend im Schulungszentrum der Firma CiS SYSTEMS stattfindet.

Unterrichtsthemen:

„Technik“  300 Unterrichtstunden

„Organisation“ 152 Unterrichtstunden

„Führung“ 137 Unterrichtstunden

Unterrichtorganisation:

Freitag Nachmittags circa 4-6 Unterrichtstunden

Samstag Vormittags circa 5-7 Unterrichtstunden

Im Laufe des Studiums kontrollieren Klausuren den Lernfortschritt. Das Studium wird mit einer zweitägigen Abschlussprüfung, bestehend aus einem schriftlichen Teil und einer Präsentation mit einer beispielhaften Optimierungsmaßnahme beendet.

Nach zwei erfolgreichen Jahrgängen und deutlich messbaren Erfolgen in den beteiligten Unternehmen planen wir mit dem dritten Jahrgang, welcher im Oktober 2013 starten soll.

Wir laden Sie herzlich zum Tag der offenen Tür am 12.6.2013 um 13:00 in Hejnice (P. Bezruče 22. 463 62  Hejnice)

Bei Fragen und Interesse an diesem Projekt, wenden Sie sich an:

 meisterschule@cis-europe.eu, tel.: 482 412 415

Pin It on Pinterest