jested_1

V pátek 21. června se otevírá ve velkém sále Severočeského muzea v Liberci dlouho očekávaná výstava “Ještěd – 40 let s námi”, která se koná k výročí 40 let od otevření restaurace a horského hotelu na Ještědu.

„Již v únoru minulého roku vyhlásilo muzeum v souvislosti s chystanou výstavou akci “Přineste kus Ještědu”, při které do dnešních dnů soukromé osoby i instituce darovaly do muzea na 300 předmětů, které pocházejí z původního vybavení Ještědu nebo které souvisejí s historií této legendární stavby,“ vysvětluje ředitel Severočeského muzea v Liberci Jiří Křížek.

Největší část předmětů darovaly České radiokomunikace a. s. Především se jedná o soubor originálního nábytku, který pro Ještěd navrhl liberecký architekt Otakar Binar.

Díky vstřícnosti rodiny Karla Hubáčka bude na veřejnosti mj. poprvé vystavena Cena Augusta Perreta, nejvyšší mezinárodní ocenění, které kdy získal český architekt,“ prozradila Hana Maireová, náměstkyně hejtmana LK.

jested_2 jested_3

Během přípravy výstavy se podařilo dohledat několik unikátních předmětů, které byly považovány za ztracené. Historicky nejzajímavějším objevem je rukopis návštěvní knihy z výstavy architektonických návrhů na nový Ještěd v roce 1963, ve které byl vítězný návrh Karla Hubáčka výraznou většinou návštěvníků odmítán a kritizován.

Výstava “Ještěd – 40 let s námi” se koná v rámci projektu Topografie staveb moderní architektury (TOPOMOMO), financovaného z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česko-Sasko pod vedením kooperačního partnera Technické univerzity v Liberci. Výstava byla rovněž podpořena Libereckým krajem a záštitu nad ní převzala PhDr. Hana Maierová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje.

Během července a srpna proběhnou v muzeu doprovodné akce – fotografická soutěž na téma “40 let s Ještědem” nebo výtvarný ateliér, kde si návštěvníci budou moci navrhnout na archaickém rýsovacím prkně vlastní podobu Ještědu. Výstava bude přístupná do 15. 9., úterý – neděle 9-17 hodin, středa 9-18 hodin.

Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Pin It on Pinterest