Ivana_Hujerova_zahajuje_setkani

LIBERECKÝ KRAJ – Novými nositeli značky Regionální produkt Jizerských hor s platností 2013 – 2015 je celkem 17 výrobců a dalších šest výrobců se od dnešního dne pyšní označením Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Společně s dalšími 15 výrobci, kteří převzali certifikáty prodlužující platnost označení Regionální produkt, dnes v Ekocentru v Oldřichově v Hájích převzalo všech 38 výrobců certifikáty z rukou radní Libereckého kraje Ivany Hujerové. Hodně štěstí jim přijel popřát také náměstek hejtmana LK Josef Jadrný.

„O udělení certifikátů rozhodovaly certifikační komise z MAS Frýdlantsko a LAG Podralsko v první polovině června. Komise posuzovaly jednotlivé přihlášky, a to jak u nových žadatelů, tak u stávajících nositelů značky, kteří si certifikát po uplynutí dvouleté doby jeho platnosti prodlužovali,“ vysvětlila radní LK Ivana Hujerová.

Informace o hodnocení z MAS Frýdlantsko:

Obnovené certifikáty: zájem o prodloužení certifikátu projevili dosavadní nositelé značky kromě Detoa Albrechtice a Lama Stone. Těmto dvěma výrobcům tak certifikát zanikne s koncem roku 2013.

Nové přihlášky: přihlášeno 22 výrobků nebo výrobkových skupin od 17 výrobců. Některé přihlášky byly doručeny jen elektronicky (s fotodokumentací, popř. ukázky doplněny na místě prostřednictvím místního partnera). V jednom případě byl telefonicky sdělen zájem, ale přihláška ani po opakovaném připomenutí nedorazila. Výrobek proto nemohl být hodnocen z důvodu chybějících informací o složení, původu surovin a dalších nezbytných informací.

Bodování na základě kritérií:  Žádná přihláška nebyla vyřazena jako nepřijatelná. U přihlášek kumulujících více výrobků byly společně posuzovány skupiny stejného typu výrobků. Hodnoceno bylo 18 výrobků nebo výrobkových řad od 17 výrobců.

Certifikační komise MAS Frýdlantsko se dále usnesla na tom, že pro příští ročník by bylo vhodné zařadit kritéria typu „míra/profesionalita řemeslného zpracování“ a „vztah k oblasti působnosti značky“ a zvýšit jejich podíl, zároveň zvýšit hranici minimálního bodového hodnocení pro přidělení certifikátu. Dále se shodla, že výroba bez živnosti (hobby) není, až na výrobu potravin, která má specifické podmínky, důvodem pro neudělení certifikátu. Za finanční a daňové podmínky, popř. možnosti odbytu, jsou odpovědni sami výrobci.  Smyslem značky je podporovat rozvoj podnikání, tzn. i rozvoj původní hobby produkce a zahájení podnikání (sebezaměstnání) může být přínosem.

Závěr komise: Nositeli certifikátu na období 2013 – 2015 se stává 26 výrobců celkem 31 výrobků nebo výrobkových řad. V roce 2013 tedy značku nese 76 výrobků nebo produktových řad od 63 výrobců, z toho 2 končí rokem 2013. Celkový přehled nositelů značky Regionální produkt Jizerských hor včetně doby platnosti jejich certifikátů najdete v příloze této zprávy.

Informace o hodnocení z LAG Podralsko

Certifikační komise hodnotila celkem deset zájemců o získání certifikátu Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj. Komise prodloužila platnost certifikátů 8 produktů, kterým končila dvouletá platnost certifikátu. Dále vyhodnotila dva nové produkty a oběma výrobcům rozhodla certifikát regionální značky udělit.

Seznam všech certifikovaných výrobků, místa jejich prodeje a další informace najdete na webových stránkách: www.dobry-vyrobek.cz. Na těchto stránkách jsou i podrobné informace pro případné zájemce o získání certifikátu. Další možností jak získat informace je navštívit přímo kancelář LAG Podralsko v Mimoni, Malá ulice 168.

Celkový přehled nositelů ocenění Regionální produkt Lužické hory a Máchův kraj:

1.         Světlana Žalmánková, Bělá p. B.                  šperky, obrazy

2.         PROMINENT CZ s.r.o., Brniště                   krůtí uzený plátek

3.         H. V. Schwarzkopf, Stráž p. Ralskem          zmrzlina

4.         PVO, s.r.o., Zákupy                                      papírové a karnevalové zboží

5.         Kozí farma Nový dvůr, Sosnová                   kozí sýry

6.         Petr Bartoš, Bělá p. B.                                   med

7.         Robert Douša & ÁLA HUŤ                          lesní sklo

8.         DEBONAIRE, Stráž p. Ral.                         dámské šaty

9.         Eva a Josef Novoný, Zahrádky                     květový med

10.       ROUBENKY Janda, Ralsko                         roubené domy

11.       Výtvarná skupina NATĚLO, Nový Bor       skleněné šperky

12.       Haidl & syn, Svojkov                                    historické sklo

Pozn.

Výrobci 1. – 6.  – obnovení certifikátu

Položky 7. – 12. – nové certifikáty

„Liberecký kraj se snaží podporovat regionální výrobce, a to hned několika způsoby. Nositelé značky regionální produkt jsou upřednostňováni před ostatními prodejci při akcích, které kraj pořádá. Naposledy to byly Krajské slavnosti v Novém Boru. Byl také vypsán dotační podprogram na podporu regionálních výrobců, výrobků a tradičních řemesel, kde si každý výrobce mohl do 28. června zažádat o dotaci,“ říká Ivana Hujerová s tím, že nyní bude žádosti posuzovat Výbor hospodářského a regionálního rozvoje Zastupitelstva Libereckého kraje. Dotace by tak měly být výrobcům vyplaceny v měsíci září.

[nggallery id=200]

Kompletní přehled regionálních výrobců Libereckého kraje naleznete na:

www.jizerske-vyrobky.cz

http://www.lagpodralsko.com/?p=clanky/vyrobeno-na-venkove-regionalni-produkt

http://www.regionalniprodukt.cz/

http://www.regionalni-znacky.cz/krkonose/

Videoreportáž z předávání certifikátů najdete na: https://www.youtube.com/watch?v=9X67uj3u6ro&feature=c4-overview&list=UUkp2cNxSkgALb2i3lqO-Ypw

Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Pin It on Pinterest