fbpx

kraj_lbc_hrebenovka

Hřebenovka propojí atraktivní místa vrcholových partií hor od Jizerských hor po Žitavské hory.

Nejdelší vyznačenou hřebenovou trasou v Čechách je již více než sto let tzv. Blauer Kammweg neboli Modrá hřebenovka. V dobách své největší slávy se táhla od Blankensteinu nad Sálou v Německu přes celé Krušné hory, Českosaské Švýcarsko, Lužické, Ještědské a Jizerské hory, Krkonoše, Broumovsko, Orlické hory a Sněžník až na Praděd. Cesta v mnoha místech překračovala hranici z jedné strany na druhou, vesměs ovšem sledovala hlavní hraniční horský hřeben.

„Liberecký kraj společně s německým partnerem Landkreis Görlitz realizují projekt podpořený Evropskou unií na znovuobnovení části této hřebenové cesty. Obnovená trasa Hřebenovky vede od Orle přes území Libereckého kraje do německé oblasti Žitavských hor a spojuje atraktivní místa vrcholových partií Jizerských hor, Černostudničního a Ještědsko-kozákovský hřbetu, Lužických a Žitavských hor. Užívat ji mohou jak pěší turisté a cyklisté, tak v zimě i běžkaři,“ popisuje náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.

Tři paralelní trasy – pro turisty, cyklisty a běžkaře byly pečlivě vybrány, aby procházely jak známými lokalitami česko-německého pohraničí, tak i místy, která jsou sice turisticky zajímavá, ale zatím jen málo využívaná. Trasy jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi pěšími turisty a cykloturisty.

Pěší trasa má severní a jižní větev, které shodně začínají na českopolském pěším přechodu na mostě přes Jizeru v Orle v Jizerských horách. Severní trasa dále pokračuje přes vrcholové partie Jizerských hor, přes Smědavu, Holubník, Ptačí kupy a Poledník. Kolem Oldřichova v Hájích trasa pokračuje do Albrechtic u Frýdlantu, Václavic a Hrádku nad Nisou/Hartau, kde překračuje státní hranici. Na německém území pokračuje do Oybina, na vrchol Hochwald (Hvozd), kterým prochází česko-německá státní hranice, a dále do Jonsdorfu. Na českou stranu se trasa opět vrací na hraničním přechodu Černá brána a je zakončena v Nové Huti na hranicích s Ústeckým krajem. Jižní trasa vede z Jizerky přes Desnou, Tanvald, Černostudniční hřeben na Milíře a dále pokračuje přes Ještědský hřeben na Ještěd. Pěší trasa vede návštěvníka dále do Petrovic a končí na česko-německé hranici u Lückendorfu, kde se napojuje na severní větev.

Cyklotrasa vede také ve dvou větvích severní a jižní. Obě začínají v osadě Jizerka. Severní větev dále pokračuje Smědavu, Hřebínek, Oldřichov v Hájích, Mníšek do Chrastavy a Hrádku nad Nisou, kde na hraničním přechodu Hartau přechází na německou stranu, kde prochází kolem Olbersdorfského jezra a pak podél řeky Mandau přes Grosschönau a Herrenwalde na hraniční přechod v Dolním Podluží/Waltersdorfu. Jižní větev vede od osady Jizerka dále přes Mariánskohorské boudy do Antonínova, Albrechtic v Jizerských horách a Smržovky. Dále pak stoupá na Černostudniční hřeben a pokračuje přes Ještědský hřeben do Rynoltic. Lužickými horami prochází přes Heřmanice a Mařenice a Horní a Dolní Světlou opět až na hranici s Ústeckým krajem v Nové huti.

Trasa pro běžecké lyžování má dvě části v Jizerských a Lužických horách. Jizerská část začíná na  českopolském pěším přechodu na mostě přes Jizeru v Orle v Jizerských horách. A pokračuje přes Jizerku, Smědavu a  Hřebínek do  Oldřichova v Hájích. Trasa v Lužických horách vede z Loučné v Hrádku nad Nisou na hraniční pěší přechod na Lvím Buku přes Lückendorf podél českoněmecké hranice až na hraniční pěší přechod Černá brána.

Projekt Hřebenovka má dvě části – stavební a marketingovou. V rámci stavební části bude kromě proznačení tras vybudováno 5 odpočinkových míst s prvky dětského hřiště, 9 přístřešků, 24 laviček, 9 stojanů na kola a 51 venkovních map s vyznačenými turistickými trasami. Německý partner projektu realizuje na svém území proznačení tras hřebenovky pro pěší turisty, cyklisty a lyžaře pomocí rozcestníků a směrových cedulí. Trasy budou osázeny 6 informačními tabulemi, 2 panoramatickými cedulemi na Scharfensteinu a na vyhlídkové plošině u chaty na Hvozdu a 15 lavičkami.

„V současné době jsou na české straně ze stavební části projektu vybudována 3 odpočinková místa s prvky dětského hřiště – ve Smržovce, v Mníšku u Liberce a na Milířích. Zbývající 2 odpočinková místa nyní postupně vznikají v Mařenicích – Horní Světlé a v Hrádku nad Nisou u Kristýny a budou hotová během srpna,“ vysvětluje Maierová.

Ostatní vybavovací předměty jsou nyní postupně umisťovány do terénu.  Do konce září 2013 bude instalován zbytek vybavovacích a informačních předmětů. 51 venkovních map s vyznačenými turistickými trasami, 9 stojanů na kola, 9 přístřešků a 24 laviček.

Je také již téměř kompletně proznačena pěší turistická trasa Hřebenovky – jižní i severní větev jsou osázeny novými rozcestníky a směrovkami s logem Hřebenovky. Proznačení cyklotrasy a lyžařské trasy je plánování na přelom srpna a září letošního roku.

V rámci marketingové části projektu bude společně vydán informační leták, brožura s tipy na výlety a mapou a spuštěn webový portál o projektu Hřebenovka s tipy na výlety, přehledem služeb v cestovním ruchu na trase a v okolí Hřebenovky, interaktivní mapou, fotogalerií, virtuálními fotografiemi, pod na adrese www.hrebenovka.cz s propojením na sociální sítě. Kromě toho bude také uspořádána putovní výstava, která bude zahájena na konci září a bude postupně instalována v informačních centrech po trase Hřebenovky.

Celkové náklady projektu jsou celkem 1 212 152,18EUR – z toho 85 % získá Liberecký kraj z EU, 5 % ze státního rozpočtu ČR a 10% je jeho vlastní podíl. 1 009 152 EUR pro lead partnera Liberecký kraj a 203 000 EUR pro německého partnera Landkreis Görlitz.

Hřebenovka bude oficiálně představena 25. září v Hrádku nad Nisou, čas otevření bude ještě upřesněn.

Projekt Hřebenovka je financováním z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Pin It on Pinterest

Share This
X
X

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close