kraj_lbc_hrebenovka

Hřebenovka propojí atraktivní místa vrcholových partií hor od Jizerských hor po Žitavské hory.

Nejdelší vyznačenou hřebenovou trasou v Čechách je již více než sto let tzv. Blauer Kammweg neboli Modrá hřebenovka. V dobách své největší slávy se táhla od Blankensteinu nad Sálou v Německu přes celé Krušné hory, Českosaské Švýcarsko, Lužické, Ještědské a Jizerské hory, Krkonoše, Broumovsko, Orlické hory a Sněžník až na Praděd. Cesta v mnoha místech překračovala hranici z jedné strany na druhou, vesměs ovšem sledovala hlavní hraniční horský hřeben.

„Liberecký kraj společně s německým partnerem Landkreis Görlitz realizují projekt podpořený Evropskou unií na znovuobnovení části této hřebenové cesty. Obnovená trasa Hřebenovky vede od Orle přes území Libereckého kraje do německé oblasti Žitavských hor a spojuje atraktivní místa vrcholových partií Jizerských hor, Černostudničního a Ještědsko-kozákovský hřbetu, Lužických a Žitavských hor. Užívat ji mohou jak pěší turisté a cyklisté, tak v zimě i běžkaři,“ popisuje náměstkyně hejtmana LK Hana Maierová.

Tři paralelní trasy – pro turisty, cyklisty a běžkaře byly pečlivě vybrány, aby procházely jak známými lokalitami česko-německého pohraničí, tak i místy, která jsou sice turisticky zajímavá, ale zatím jen málo využívaná. Trasy jsou navrženy tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi pěšími turisty a cykloturisty.

Pěší trasa má severní a jižní větev, které shodně začínají na českopolském pěším přechodu na mostě přes Jizeru v Orle v Jizerských horách. Severní trasa dále pokračuje přes vrcholové partie Jizerských hor, přes Smědavu, Holubník, Ptačí kupy a Poledník. Kolem Oldřichova v Hájích trasa pokračuje do Albrechtic u Frýdlantu, Václavic a Hrádku nad Nisou/Hartau, kde překračuje státní hranici. Na německém území pokračuje do Oybina, na vrchol Hochwald (Hvozd), kterým prochází česko-německá státní hranice, a dále do Jonsdorfu. Na českou stranu se trasa opět vrací na hraničním přechodu Černá brána a je zakončena v Nové Huti na hranicích s Ústeckým krajem. Jižní trasa vede z Jizerky přes Desnou, Tanvald, Černostudniční hřeben na Milíře a dále pokračuje přes Ještědský hřeben na Ještěd. Pěší trasa vede návštěvníka dále do Petrovic a končí na česko-německé hranici u Lückendorfu, kde se napojuje na severní větev.

Cyklotrasa vede také ve dvou větvích severní a jižní. Obě začínají v osadě Jizerka. Severní větev dále pokračuje Smědavu, Hřebínek, Oldřichov v Hájích, Mníšek do Chrastavy a Hrádku nad Nisou, kde na hraničním přechodu Hartau přechází na německou stranu, kde prochází kolem Olbersdorfského jezra a pak podél řeky Mandau přes Grosschönau a Herrenwalde na hraniční přechod v Dolním Podluží/Waltersdorfu. Jižní větev vede od osady Jizerka dále přes Mariánskohorské boudy do Antonínova, Albrechtic v Jizerských horách a Smržovky. Dále pak stoupá na Černostudniční hřeben a pokračuje přes Ještědský hřeben do Rynoltic. Lužickými horami prochází přes Heřmanice a Mařenice a Horní a Dolní Světlou opět až na hranici s Ústeckým krajem v Nové huti.

Trasa pro běžecké lyžování má dvě části v Jizerských a Lužických horách. Jizerská část začíná na  českopolském pěším přechodu na mostě přes Jizeru v Orle v Jizerských horách. A pokračuje přes Jizerku, Smědavu a  Hřebínek do  Oldřichova v Hájích. Trasa v Lužických horách vede z Loučné v Hrádku nad Nisou na hraniční pěší přechod na Lvím Buku přes Lückendorf podél českoněmecké hranice až na hraniční pěší přechod Černá brána.

Projekt Hřebenovka má dvě části – stavební a marketingovou. V rámci stavební části bude kromě proznačení tras vybudováno 5 odpočinkových míst s prvky dětského hřiště, 9 přístřešků, 24 laviček, 9 stojanů na kola a 51 venkovních map s vyznačenými turistickými trasami. Německý partner projektu realizuje na svém území proznačení tras hřebenovky pro pěší turisty, cyklisty a lyžaře pomocí rozcestníků a směrových cedulí. Trasy budou osázeny 6 informačními tabulemi, 2 panoramatickými cedulemi na Scharfensteinu a na vyhlídkové plošině u chaty na Hvozdu a 15 lavičkami.

„V současné době jsou na české straně ze stavební části projektu vybudována 3 odpočinková místa s prvky dětského hřiště – ve Smržovce, v Mníšku u Liberce a na Milířích. Zbývající 2 odpočinková místa nyní postupně vznikají v Mařenicích – Horní Světlé a v Hrádku nad Nisou u Kristýny a budou hotová během srpna,“ vysvětluje Maierová.

Ostatní vybavovací předměty jsou nyní postupně umisťovány do terénu.  Do konce září 2013 bude instalován zbytek vybavovacích a informačních předmětů. 51 venkovních map s vyznačenými turistickými trasami, 9 stojanů na kola, 9 přístřešků a 24 laviček.

Je také již téměř kompletně proznačena pěší turistická trasa Hřebenovky – jižní i severní větev jsou osázeny novými rozcestníky a směrovkami s logem Hřebenovky. Proznačení cyklotrasy a lyžařské trasy je plánování na přelom srpna a září letošního roku.

V rámci marketingové části projektu bude společně vydán informační leták, brožura s tipy na výlety a mapou a spuštěn webový portál o projektu Hřebenovka s tipy na výlety, přehledem služeb v cestovním ruchu na trase a v okolí Hřebenovky, interaktivní mapou, fotogalerií, virtuálními fotografiemi, pod na adrese www.hrebenovka.cz s propojením na sociální sítě. Kromě toho bude také uspořádána putovní výstava, která bude zahájena na konci září a bude postupně instalována v informačních centrech po trase Hřebenovky.

Celkové náklady projektu jsou celkem 1 212 152,18EUR – z toho 85 % získá Liberecký kraj z EU, 5 % ze státního rozpočtu ČR a 10% je jeho vlastní podíl. 1 009 152 EUR pro lead partnera Liberecký kraj a 203 000 EUR pro německého partnera Landkreis Görlitz.

Hřebenovka bude oficiálně představena 25. září v Hrádku nad Nisou, čas otevření bude ještě upřesněn.

Projekt Hřebenovka je financováním z Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Pin It on Pinterest