starosta Nove Vsi nad Nisou Milan Fiala_resize

Titul Vesnice roku Libereckého kraje 2013 dnes převzali zástupci Nové Vsi nad Nisou

Zlatou stuhu, ocenění pro vítěze a finanční odměnu půl milionu korun dnes převzal starosta Nové Vsi nad Nisou Milan Fiala jako odměnu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013. Nová Ves nad Nisou se zároveň stala finalistou a bude reprezentovat Liberecký kraj v celostátním kole soutěže Vesnice roku ČR, jejíž výsledky budou vyhlášeny 14. září v Luhačovicích. Hodnotitelská komise soutěže ocenila zejména komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělávání, mládeže, spolkového života a životního prostředí. Další prvenství si Nová Ves nad Nisou odnesla za natočení reprezentačního videa v soutěži Video Libereckého kraje.

„Vím jak těžké a jakou odvahu sebou nese účast v soutěži Vesnice roku. Proto oceňuji práci a přípravy všech mých bývalých kolegů starostů, kteří se účastní této soutěže. Věřím, že v letošním roce se obec z Libereckého kraje prosadí i na celorepublikové úrovni,“ řekl hejtman Libereckého kraje Martin Půta při zahájení slavnostního předávání ocenění, které se dnes odpoledne konalo ve vítězné obci Nové Vsi nad Nisou.

„Letošního ročníku se zúčastnilo celkem šestnáct obcí našeho kraje. Jsem ráda, že některé z nich jsem mohla navštívit osobně. Někde nás jako hodnotící komisi vítal jen starosta, ale za to chlebem upečeným jeho dcerou. Jinde na nás čekala kompletní reprezentace obce od zpívajících dětí přes zástupce spolků až po pana faráře. Každá obec se předvedla jinak. Viděli jsme stavby, parky, hřiště, školy, zkrátka vše, co obec může nabídnout. Jedno mají ale všechny obce stejné. Je vidět, že umí hospodařit s penězi a se svým majetkem. Lidem se tam evidentně žije dobře proto, že starostky a starostové i obyvatelé věnují péči nejen svému, ale i obecnímu majetku, ale především sobě navzájem. Za to jim všem patří velký dík a přání jen tak dál,“ říká Ivana Hujerová, radní Libereckého kraje pověřená řízením rezortu regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, jejíž resort společně s ostatními subjekty soutěž Vesnice roku pořádá.

V soutěži Vesnice roku se každoročně udílí i další ocenění, spojená s možností dotace z Programu obnovy a rozvoje venkova ve výši 300 tisíc korun. Modrou stuhu za společenský život získal Pulečný, bílou stuhu za činnost mládeže získalo Rádlo, obě obce se stejně jako vítězná obec nacházejí na Jablonecku. Oranžová stuha za spolupráci obce se zemědělským subjektem putuje do obce Záhoří na Semilsku a zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se budou moci pochlubit v Polevsku na Českolipsku. Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova získala obec Jiřetín pod Bukovou. Kompletní přehled ocenění včetně jmen jednotlivých starostů a výše finančního ocenění je uveden níže.

Umístění účastníků krajského kola soutěže Vesnice roku 2013 v Libereckém kraji

Zlata stuha zprava Kavala  Lizner Lubasová Puta Fiala a moderator_resize

Zlatá stuha – krajský vítěz

Obec Nová Ves nad Nisou, starosta Milan Fiala, místostarostka Kamila Lubasová

Ocenění uděleno za komplexní přístup k celkovému rozvoji obce v oblasti vzdělání, mládeže, spolkového života a životního prostředí

Cenu předali: Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Eduard Kavala, předseda SPOV ČR a Antonín Lízner, člen předsednictva SMO ČR

Modra_stuha_zleva_lizner_choutka_tulpa_resize

Modrá stuha – za společenský život

Obec Pulečný, starosta Václav Choutka

Ocenění uděleno za aktivní zapojení spolků a všech občanů do dění v obci. Za pěstování různých sportů od pravidelného cvičení až po víkendové turnaje. Na společenském, kulturním a sportovním dění se podílejí celkem čtyři spolky a další ochotní občané.

Cenu předali: Antonín Lízner, člen předsednictva SMO ČR, Petr Tulpa, člen rady Libereckého kraje

Bila_ stuha_zleva_Kavala_sikola_tulpa_resize

Bílá stuha – za činnost mládeže

Obec Rádlo, starosta: Miroslav Šikola

Ocenění uděleno za příkladnou činnost spolků (TJ Sokol Rádlo, chovatelé, hasiči, myslivecké sdružení Zelené údolí a občanské sdružení Rádelské maminky). Všechny spolky se velmi aktivně podílejí na společenském životu obce a přirozeně zapojují dětí do všech aktivit obce díky svému kreativnímu přístupu.

Cenu předali: Eduard Kavala, předseda SPOV ČR, Petr Tulpa, člen Rady Libereckého kraje

Zelena stuha zleva Brozova_Rasinova_Jadrny_resize

Zelená stuha – za péči o zeleň a životní prostředí

Obec Polevsko, starostka: Martina Rašínová

Ocenění uděleno za příkladné zapojení občanů do péče a údržbu veřejných prostranství. Za vybudování naučné stezky „Za polevskými obry“, která zábavně informuje o skutečných obrech na Zemi – o stromech.

Cenu předali Milena Brožová, MMR, Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Oranzova_stuh_ zleva_Pavlikova_Koucka_Jadrny_resize

Oranžová stuha – za spolupráci obce a zemědělského subjektu

Obec Záhoří, starostka: Miloslava Koucká

Ocenění uděleno za obchodní i neobchodní spolupráci místních zemědělských subjektů a aktivní pomoc při údržbě krajiny a obce, i za příkladný chov skotu.

Cenu předali Vlasta Pavlíková, zástupce MZE, Josef Jadrný, náměstek hejtmana Libereckého kraje

Skokan roku zleva Hujerova_Mastnik_Hauzer_resize

Skokan roku

Obec Osečná, starosta: Jiří Hauzer

Ocenění uděleno za příkladnou péči o kulturní památky, za vybudování turistických a naučných stezek, cyklotras a sportovních hřišť. Za udržování a podporu tradičních lidových zvyklostí.

Cenu předali: Ivana Hujerová, členka Rady Libereckého kraje, Vladimír Mastník, člen Rady Libereckého kraje.

 

Ocenění za rozvoj venkova

Obec Kruh, starosta: Jiří Sedláček

Ocenění uděleno za zodpovědný přístup k budoucímu rozvoji obce. Za podporu a rozvoj služeb v obci. Za rozvoj společenského života a zachování rázovité lidové architektury.

Cenu předali: Ivana Hujerová, členka Rady Libereckého kraje, Marek Pieter, náměstek hejtmana Libereckého kraje.

Cena naděje pro živý venkov

(za místní spolkový život a občanskou společnost v obcích)

Obec: Pulečný, starosta: Václav Choutka

Ocenění uděleno za vytváření nových společenských i sportovních tradic a za obnovu původních tradic, Za aktivní podílení spolků na organizování sportovního i kulturního života v obci, ale také jejich zapojení při úklidu, péči o zeleň a za aktivní šíření ekologického myšlení. Za vzájemnou spolupráci spolků a udržování dobrých sousedských vztahů.

Cenu předal Tomáš Hájek, zástupce Sdružení místních samospráv.

Cena_video__Nova_Ves_resize

Video Libereckého kraje v soutěži VR 2013

Obec: Nová Ves, starosta Milan Fiala

Vítěz nově vyhlášené dobrovolné soutěžní kategorie  – Video Vesnice roku. Krátké video umožní porotcům i široké veřejnosti nahlédnout do každé obce, seznámit se s jejími obyvateli, projekty a zároveň s její neopakovatelnou atmosférou.

Cenu předaly: Milena Brožová (MMR) a Miroslava Tichá (MMR)

Diplom za vzorné vedení obecní kroniky – spojeno s finanční odměnou 10 000 Kč

Obec Albrechtice v Jizerských horách, starosta: Jaroslav Zeman

Cenu předali: Hana Maierová, náměstek hejtmana

Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – spojeno s finanční odměnou 10 000 Kč

Obec Mříčná, starostka: Jana Holcová

Cenu předali: Jaroslava Starcová, člen hodnotitelské komise

Zlata cihla zleva Zeman Kucin_resize

Zlatá cihla v Programu obnovy venkova za příkladné stavby na venkově, realizované v duchu Programu obnovy venkova

Kategorie A- obnova, či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu

Obec Jiřetín pod Bukovou (rekonstrukce funkcionalistické vily), starosta: Josef Kucin

Vila Schowanek se stala po velmi citlivě provedené rekonstrukci centrem kulturního dění v obci. Sál s vynikající akustikou slouží k pořádání koncertů různých žánrů, výstav, přednášek a významných společenských akcí.

Cenu předal senátor Jaroslav Zeman

Diplom za péči o zázemí pro volnočasové aktivity

Obec: Zlatá Olešnice, starosta: Jiří Černý

Cenu předal Karel Nápravník, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje

Diplom za příkladnou občanskou pospolitost

Obec: Bozkov, starosta: Stanislav Doubek

Cenu předal Vladimír Opatrný, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje

Diplom za aktivní přístup k sociální integraci

Obec Nová Ves (u Chrastavy), starosta: Jaroslav Müller

Cenu předal Vít Příkaský, člen Výboru hospodářského a regionálního rozvoje

Další tři diplomy, které nebyly z důvodu nepřítomnosti starostů předány budou uděleny:

Diplom za protipovodňová opatření

Obec: Svijanský Újezd, starosta: Blahoslav Kratochvíl

Diplom za péči o historický odkaz obce

Obec Kravaře, starosta: Vít Vomáčka

Diplom za vzornou péči o seniory

Obec: Všeň, starosta Ivan František Herbst

Součástí předání ocenění nejlepším obcím je tradiční křest publikace „Vesnice roku 2013“, kterou již Liberecký kraj vydává při příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků této soutěže. Tato publikace stručně přibližuje veřejnosti život a dění v přihlášených vesnicích a slouží také jako průvodce po těchto obcích.

Květa Šírová
oddělení tiskové a vnějších vztahů

Pin It on Pinterest