HEAD

LIBERECKÝ KRAJ Firmy z Libereckého kraje dodají do Orenburgské oblasti další výrobky a technologie. Železný Brod uvažuje o navázání družby s Buzulukem

Konkrétní obchodní kontrakty přivezla z třídenní návštěvy (6. – 9. 10. 2013) družební Orenburgské oblasti na jihu Ruska patnáctičlenná delegace Libereckého kraje vedená hejtmanem LK Martinem Půtou, která se uskutečnila na pozvání gubernátora oblasti Jurije Alexandroviče Berga. Vedle politické reprezentace kraje a starostů se cesty zúčastnili zástupci pěti podnikatelských subjektů – HACO, spol. s.r.o., Totex s.r.o., Metrostav, a.s., G1 Partners, s.r.o.,  VALBEK-EU, a.s., a MZ Liberec.

Hejtman: Hlavním účelem návštěvy bylo pomoci zprostředkovat další kontakty pro podnikatele a firmy z Libereckého kraje.

„Na setkání s gubernátorem Bergem, předsedou Zákonodárného shromáždění Orenburské oblasti Sergejem Ivanovičem Gračevem, vedoucím administrativy města Orenburg Jevgenijem Sergejevičem Arapovem, členy regionální vlády a dalšími představiteli oblasti jsem zdůrazňoval, že kromě vzájemného seznámení bylo hlavním účelem  naší návštěvy pomoci zprostředkovat další podnikatelské kontakty pro podnikatele  a firmy z Libereckého kraje,“ uvedl hejtman.

Obdobný cíl vyjádřila i ruská strana, která projevila zájem především o spolupráci v oblasti projektů pro zlepšení dopravní infrastruktury (stavby silnic a železnic, obnova vozového parku), technologií pro zpracování potravin, úpravy pitné vody, vybavení nemocnic a další oblasti.

„Na jednání padly velice zajímavé návrhy na spolupráci v oblasti čištění vod, zejména použití membrán nebo rozvoj spolupráce se třemi nemocnicemi v naší oblasti. Rovněž systém zpracování odpadů, který jsem viděl v Liberci, je pro nás velice zajímavý, neboť je velice citlivý k životnímu prostředí,“ řekl po jednání na tiskové konferenci, které se zúčastnilo na 20 novinářů Jurij Alexandrovič Berg.

V dalších dnech návštěvy se členové delegace zúčastnili pracovního setkání podnikatelů v sídle Obchodně-průmyslové komory. Hejtman zde jednal s prezidentem komory Viktorem Sytěževem,

„Uskutečnila se krátká prezentace Libereckého kraje se zaměřením na podnikatelské možnosti, zejména v oblastech typických pro náš kraj – turismus, automobilový a sklářský průmysl, výroba bižuterie, zemědělství a odpadové hospodářství,“ informoval náměstek hejtmana pro zemědělství a životní prostředí Josef Jadrný.

Spokojen s výsledky jednání byl jednatel společnosti TOTEX Ing. Jiří Prouza: Naše společnost působí na ruském trhu již řadu let, ale jsme vždy toho názoru, že osobní setkání je vždy v daném teritoriu velkým přínosem. Žel, tak jako v celoevropském měřítku i zde jsme zaznamenali velice výrazný propad výroby textilu, přesto se nám podařilo díky této misi navázat kontakty s lidmi, kteří doposud investují a provozují textilní provozy, byť ve značně omezeném měřítku.  Tito investoři pak mají tendenci své provozy rekonstruovat nebo vybavovat novými moderními stroji. Očekáváme, že od těchto nově navázaných kontaktů máme šanci přes menší dodávky strojních zařízení se postupně dopracovávat k dodávkám větších investičních celků.“

Velmi úspěšná v uzavírání kontraktů byla společnost Metrostav:

„Budeme jednat o možnosti dodáni kompletní stavby “na klíč” s pomocí exportního financování nového lázeňského domu v Sol-Ilecku. Byla také dohodnuta naše účast na modernizaci infrastruktury města Orenburgu, konkrétně půjde o stavbu mostu a opravy sítě silnic, stavbu sportovního bazénu a modernizaci městského cirkusu,“ vypočítal Ing. Ivo Vrbka, ředitel divize, Metrostav a.s., a doplnil, že na jednáni s oblastním ministrem zemědělství  Maslovem bylo dohodnuto dodáni velkokapacitního zemědělského komplexu na výrobu hovězího masa a mléčných výrobků pro největší farmářskou společnost Orenburgské oblasti.

Další část účastníků cesty jednala o možnostech spolupráce ve zdravotnictví.

Navštívili v této souvislosti Polytechnický institut – laboratoře pro výzkum umělé bio-kůže, kde se objevila možnost podílet se na výstavbě výrobního závodu, a nově stavěné Perinatální centrum Orenburgské oblasti.

„Setkali jsme se také s oficiálním zástupcem MZ Liberec v Orenburgské oblasti  – stavební firmou Delta Plus. Bylo to první osobní se tkání po tříleté „elektronické“ spolupráci,“ poznamenala s úsměvem Ing. Věra Simonianová, obchodní ředitelka MZ Liberec, a.s., firmy, která se již více než 50 let soustřeďuje na produkty systému rozvodů medicinálních plynů, zahrnujícím stanice, rozvody, zdrojové napájecí jednotky a jejich přídavné prvky.

„Při prohlídce instalace našich výrobků v Perinatálním centru jsme projednali i novou objednávku na 2. etapu výstavby a dodávku našich výrobků do projektu Kardiologického centra,“ dodala.

Možnosti spolupráce měst Orenburgské oblasti a Libereckého kraje

Členové delegace Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru, a André Jakubička, starosta Železného Brodu, navštívili partnerské město Nového Boru město Mednogorsk, s nímž má Nový Bor uzavřenu smlouvu o spolupráci od roku 2007, a města Sol-Ileck  a Buzuluk.

„V průběhu pracovního jednání se starostou Buzuluku Vladimirem Titovem a dalšími členy vedení města jsme diskutovali i možnost navázání partnerských vztahů mezi Buzulukem a naším městem,“ prozradil André Jakubička s tím, že projednají tuto možnost v nejvyšších orgánech obou měst.

Rovněž město Sol-Ileck s 26 tisíci obyvateli, orientované především na zemědělství, těžbu soli a turismus spojený se solnými lázněmi, má podle nich zájem o spolupráci s některým menším městem Libereckého kraje.

Cesta pokračovala návštěvou Buzuluku (230 km severozápadně od Orenburgu), v němž vznikal za II. světové války I. československý armádní sbor pod vedením armádního generála Ludvíka Svobody, pozdějšího československého prezidenta. Delegace se mimo jiné poklonila na místním hřbitově památce příslušníků 1. československého armádního sboru v SSSR, položila věnce k památníku příslušníků Rudé armád i všech padlých ve 2. světové válce.

Hosté si rovněž prohlédli nejvýznamnější místa ve městě spojená s českými vojáky –  domy, v nichž před odchodem na frontu žili velitel sboru armádní generál Ludvík Svoboda, kapitán Otakar Jaroš, dále bývalá kasárna a také budovu školy, kde byl v letech 1942 – 1943 umístěn štáb jednotky, včetně pracovny Ludvíka Svobody upravené jako malé muzeum. Československé jednotce je z části věnována i expozice ve zdejším městském muzeu.

„Vzpomínky na hrdiny Velké vlastenecké války nejsou v Rusku historie, ale součást života. Například v Orenburgu se u památníku mezi vojenskou technikou konají svatby,“ postřehl Martin Půta.
„Na závěr návštěvy jsme předali řediteli muzea upomínkové předměty –  knihu Fenomén Ještěd a dále kopie historických fotografií z pobytu příslušníků 1. čs. armádního sboru v Buzuluku a knihu o československých vojenských jednotkách v zahraničí,“ doplnil.

Jednáním v Buzuluku skončil program zahraniční pracovní cesty. Dne 10. 10. 2013 se členové delegace vrátili letecky z Orenburgu přes Moskvu do Prahy.

Podle hejtmana úspěšná mise

„Považuji naši krátkou misi za úspěšnou, podnikatelská část delegace dosáhla podle mého názoru velmi zajímavých konkrétních dohod a navázala nové obchodní kontrakty a dalších  tipů pro navázání či pokračování spolupráce, kam budeme chtít v nastávajícím období zaměřit pozornost.

V Rusku stále platí, že jednání podnikatelů předpokládá i dobré kontakty a vztahy mezi politiky. V neposlední řadě oceňuji i zájem navázat partnerské vztahy mezi jednotlivými městy oblasti a našeho kraje, stejně jako péči hostitelů o místa spjatá s historií Československa a udržování památky na vojáky, kteří bojovali za svobodu naší vlasti,“ zhodnotil pracovní cestu Martin Půta.

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”112835815380893638727″ ualb=”5937094871834404913″ imgl=”fancybox” dl=”1″ dltext=”Mějte strpení galerie se někdy načítá pomaleji. Kliknutím sem můžete přejít přímo ke zdroji galerie.” style=”wall” row=”5″ num=”1000″ size=”800″ highlight=”1″ curve=”1″ align=”center” max=”100″ nocredit=”1″]

Viz také ruské weby:

http://news.yandex.ru/yandsearch?content=alldocs&cl4url=orenburg.rfn.ru%2Frnews.html%3Fid%3D36610%26cid%3D4&lr=48

Mgr. Jiří Langer, tiskový mluvčí Libereckého kraje

Pin It on Pinterest