head_vrtulnik_frydlantsko

Letecká záchranná služba (LZS) je nedílnou součástí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) od roku 1992. V té době byl provoz zajišťován vrtulníkem Mi-2, nejdříve firmou Bel-Air a od roku 1993 až do současnosti firmou DSA a.s.. Zdravotnickou část posádky a vybavení dodala  záchranná služba, v té době Územní středisko záchranné služby Liberec. V roce 1995 došlo k výměně vrtulníku za výkonný, francouzský, dvoumotorový stroj Ecureuil AS 355 F2. S tímto vrtulníkem se otevřely nové možnosti záchrany pacientů z nepřístupného terénu. Došlo k proškolení záchranářů pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a vrtulník byl vybaven podvěsovým zařízením. Od roku 2005 až do současnosti je v provozu vrtulník EC 135 T2, moderní vrtulník způsobilý pro záchranné činnosti.

LZS Liberec je jedna z deseti základen LZS v České republice. Obsluhuje Liberecký kraj a úzce spolupracuje s LZS a Zdravotnickými operačními středisky (ZOS) Ústeckého, Středočeského a Královehradeckého kraje. Označení libereckého vrtulníku je Kryštof 18. Volací jméno Kryštof je inspirované sv. Kryštofem, patronem letců a číslo 18 je pořadové číslo vzniku LZS v tehdejším Československu. Sídlo LZS Liberec se nachází na libereckém letišti, od roku 1999 na moderní základně s hangárem pro vrtulník a zázemím pro posádku. Vrtulník je v Liberci provozován pouze v denním provozu – tzn. od svítání do soumraku.

EC 135 T2 je dvoumotorový vrtulník, s cestovní rychlostí asi 230 km/h (maximální 287 km/h). Zdravotnická zástavba vrtulníku je upravena pro 3 – 4 členy posádky a 1 pacienta. V tomto složení posádky a s daným zdravotnickým vybavením je vrtulník schopen letět přibližně 1,5 hodiny. Pro příklad je to cesta do Prahy a zpět s rezervou pro další zásah v Libereckém kraji. Vrtulník je také vybaven podvěsovým zařízením pro transport pacienta z nepřístupného terénu na laně pod vrtulníkem. Ve vrtulníku je několik radiostanic pro spojení s orgány řízení letového provozu, s jinými letadly a vrtulníky a také pro komunikaci se ZOS, pozemními složkami ZZS LK a dalšími složkami Integrovaného záchranného systému (IZS). Dále je vrtulník vybaven navigací a zařízením pro přenos informací ze ZOS do vrtulníku. Zdravotnické vybavení je obdobné jako ve vozech pozemních složek ZZS LK, avšak doplněné o některý speciální materiál a pomůcky např. pro záchranu osob z nedostupného nebo těžko dostupného terénu.

Posádka je složena z pilota, lékaře a leteckého záchranáře. Lékař i záchranář jsou, mimo jiné, proškoleni pro speciální zásahy, kdy vrtulník nemůže přistát a posádka opouští vrtulník za visu v malé výšce, případně slaněním z vrtulníku. Tým je ještě doplněn leteckým mechanikem, který má  na starost kontrolu vrtulníku před i po letu, doplňování paliva a další nezbytné servisní úkony.

Záchranná činnost LZS je složena z několika úkolů. Jsou to tzv. primární vzlety – zásahy v terénu samotného vrtulníku nebo společné zásahy s pozemními složkami ZZS LK a IZS u dopravních nehod, úrazů, srdečních příhod, popálenin a jiných neodkladných stavů. Dále jsou to transporty pacientů mezi nemocnicemi. Typickým příkladem jsou transporty na specializovaná pracoviště např. z liberecké kardiologie do Prahy ke kardiochirurgickému výkonu, transporty na popáleninové oddělení. V neposlední řadě jsou to tzv. speciální zásahy. To jsou vzlety k pacientům, kteří se ocitnou v potížích, v terénu pro běžné pozemní složky nedostupném a kde je nutný například transport v podvěsu pod vrtulníkem. Příkladem mohou být záchrany lezců ve skalním terénu nebo evakuace osob během povodní. LZS Liberec v těchto případech úzce spolupracuje s Horskou službou (HS) Jizerské hory a Krkonoše.

Zadání vzletu pro LZS Liberec přichází vždy od ZOS. ZOS na základě vyhodnocení informací od volajícího z místa události během telefonátu upozorní posádku LZS o připravovaném vzletu. Pilot s mechanikem startují motory vrtulníku, poté nastupuje lékař a záchranář s podrobnými informacemi a během dvou minut odlétají k zásahu. Při příletu k zásahu pilot s pomocí celé posádky vybere nejvhodnější místo k přistání.  Poté posádka vyhodnotí situaci na místě zásahu, ošetří pacienta a lékař rozhodne o způsobu transportu a směřování  do zdravotnického zařízení. V případě směrování pacienta do Krajské nemocnice v Liberci dosedá vrtulník na přistávací ploše na libereckém letišti a odsud je transportován sanitním vozem na specializovaná oddělení. Tato praxe se však v nejbližší době stane minulostí. S dobudováním heliportu v areálu Krajské nemocnice Liberec a  jeho zprovozněním během první poloviny roku 2014 se výrazně zkrátí doba transportu a odpadne překládání pacientů do sanitních vozů a jejich převoz přes často obtížně průjezdné centrum města.

V roce 2012 uskutečnila LZS Liberec cca 700 vzletů.

Pro čtenáře portálu freedlansko.eu připravil Miloš Odstrčil
ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.
http://www.zzslk.cz/

………………………..

Odkaz na virtuální prohlídku vrtulníku:
http://360360.cz/virtual/vrtulnik_zachranne_sluzby/2014/vrtulnik.html

Prohlídku nafotil a sestavil Petr Bíma 24. listopadu 2013
www.360360.cz, www.arteport.cz

………………………

Další fotografie z realizce virtuální prohlídky:

[alpine-phototile-for-picasa-and-google-plus src=”user_album” uid=”112835815380893638727″ ualb=”5971520155562491569″ imgl=”fancybox” style=”cascade” col=”5″ size=”320″ num=”900″ shadow=”1″ border=”1″ highlight=”1″ curve=”1″ align=”center” max=”900″]

 

 

Pin It on Pinterest