Začátkem měsíce srpna 2010 postihly oblast Frýdlantského výběžku ničivé povodně. Tuto v mnoha směrech tragickou událost, která navždy zůstane v paměti všech zúčastněných, zdokumentoval fotograf Jan Čížek a společně s Václavem Cílkem vydali publikaci Pod vodou. Tématem přednášky POVODNĚ 2010 bude, jak s odstupem doby nahlíží Václav Cílek na tuto událost  a jaká je momentální situace s prevencí ochrany obyvatelstva a majetku, to vše bude doplněno fotografiemi Jana Čízka.201421777povodne20140217
Zdroj: Lidové sady Liberec

Pin It on Pinterest