Technika_na_sklach_medium

Liberecký kraj se zaměřuje na podporu odborného vzdělávání od roku 2007, kdy byl spuštěn projekt TECHyes.

Od té doby se uskutečnilo mnoho aktivit s cílem zvýšit zájem mladé generace o technické a řemeslné obory vzdělání, které poskytují z hlediska konkurenceschopnosti na trhu práce perspektivu uplatnění.

„Z těch nyní probíhajících činností bych zmínila například projekt TechUp. Začal v září loňského roku a je v něm zapojeno 29 středních a více než 90 základních škol v Libereckém kraji. Jeho cílem je motivovat žáky k zájmu o přírodovědné a technické obory. Rovněž nesmím opomenout stipendijní program Libereckého kraje, který již čtvrtý školní rok podporuje žáky ve vybraných řemeslných oborech finančními odměnami,“ řekla Alena Losová, radní pověřená řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti.

Na projekt TechUp získal Liberecký kraj dotaci 58 milionů z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt umožňuje žákům základních a středních škol díky mnoha aktivitám teoretickou i praktickou výuku potřebnou pro přírodovědné a technické obory. Jde především o organizaci volnočasových zájmových kroužků přímo v učebnách středních škol, které projdou zásluhou projektu značnou modernizací. Například Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ v Liberci pořádá každý čtvrtek od 15 hodin kroužek nazvaný Technikou za poznáním.

„Je o něj obrovský zájem,“ potvrdil ředitel školy Josef Šorm.

„Projekt bude ukončen v červnu 2015, ale i po jeho skončení bude fungovat 18 metodických center pro podporu sdílení informací a spolupráci mezi pedagogy základních a středních škol,“ upozornila radní.

Stipendijní program Libereckého kraje finančně podporuje formou motivačních (1. ročník – 250 Kč, 2. – 300 Kč, 3. – 500 Kč) a prospěchových stipendií (1000 Kč za pololetí) žáky vybraných oborů od školního roku 2010/2011. Během čtyř let trvání se díky tomu podařilo alespoň zachovat, v aktuálním školním roce dokonce navýšit, počet žáků ve třinácti řemeslných oborech – strojní mechanik, nástrojař, tesař, zedník, řezník – uzenář, klempíř, malíř a lakýrník, instalatér, elektrikář – silnoproud, elektrikář – slaboproud, slévač, sklář – výrobce a zušlechťovatel skla a jemný mechanik (Viz http://www.edulk.cz/LinkClick.aspx?fileticket=vds3pjZ9vPc%3d&tabid=160&mid=756). A to přesto, že každým rokem klesá počet žáků, kteří přicházejí studovat na střední školy – ve školním roce 2010/2011 5 111 žáků, 2011/2012 – 4 844, 2012/2013 – 4 658, 2013/2014 – 4 345.

viz také video:

http://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/2023/Stipendijni-obory-video-predstaveni.aspx

Stipendijně podpořené obory nabízí devět středních škol –  Integrovaná střední škola Semily, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola Turnov, Střední škola a Mateřská škola Liberec, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou, Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant, Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec, Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor.

„Ve školním roce 2013/2014 nastoupilo do podporovaných učebních oborů rekordních 367 žáků, což je o 22 více než před zavedením programu ve školním roce 2009/2010. Je třeba si navíc uvědomit, že v té době vstupovalo do prvních ročníků středních škol 5 653 žáků, letos jich už bylo však o 1 300 méně,“ shrnula Alena Losová.

Tato čísla bezesporu dokumentují úspěšnost a smysl stipendijního programu, pro jehož potřeby v roce 2014 vyčlenil Liberecký kraj ze schváleného krajského rozpočtu dva miliony korun,“ připomíná radní a dodává, že důležitá je a bude také spolupráce středních škol s firmami.

„Spolupráce firem a středních škol dlouhodobě funguje, její intenzita je rozdílná, záleží na možnostech a potřebách jednotlivých škol. Především ve strojírenských, dopravních a stavebních oborech je na dobré úrovni. Příkladem je např. ISŠ ve Vysokém n. J., SŠ a MŠ Na Bojišti v Liberci a řada dalších, které využívají možnosti strojírenských podniků, automobilek apod.,“ doplňuje Alena Losová.

„Škola má velmi dobrý vztah s firmou Jablotron, která se podílí nejen na odborné přípravě žáků, dokonce pro žáky oboru zaměřeného na zabezpečovací zařízení organizuje soutěž na celostátní úrovni, které se naši žáci pravidelně a úspěšně účastní. Nadstandardní vztahy máme i s výrobcem výtahů, firmou Schindler. Ta nám pomáhá s materiálním i přístrojovým vybavením pro zajištění kvalitní a moderním trendům odpovídající výuky unikátního oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje (výtahář), rovněž absolventi oboru nacházejí ve velké míře přímo ve firmě pracovní uplatnění,“ nastiňuje spolupráci se zaměstnavateli Zdeněk Krabs, ředitel SŠ a MŠ v Liberci.

TK se zúčastnili: Alena Losová, dipl. um., radní pověřená řízením resortu školství, mládeže a zaměstnanosti, Ing. Jiřina Princová, vedoucí odboru školství, mládeže, tělovýchovy a sportu, RNDr. Tomáš Hofrichter, Ph.D., ředitel Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy

Ing. Josef Šorm, ředitel Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a VOŠ, Liberec, a

Ing. Tomáš Princ, ředitel Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec.

Zdroj: Liberec kraj

Pin It on Pinterest